fbpx

Városunk Dombóvár

Címkezelés, címek megállapítása

Magyarország eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásnak célja, hogy a jelenleg a különböző (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) nyilvántartásokban szereplő valós címadatokat egyetlen naprakész és pontos nyilvántartásban egyesítse. A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanunk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük alábbi ingatlanoknak:

·         a beépítésre szánt területen fekvő teleknek,

·         a beépítésre szánt területen fekvő telken létesített

–         épületnek,

–         épületen belül található lakásnak,

–         önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,

·         a beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon

–         épület,

–         önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,

·         annak a telekkel alkotórészei kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, melynek a címképzéséért felelős szerv a cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

·         településnév,

·         postai irányítószám,

·         közterületnév,

·         közterület jelleg,

·         házszám,

·         ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele,

·       ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tarozó szint jele, és

·         ha az épület vagy lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

Új cím képzésére már csak a KCR szabályainak megfelelő módon kerülhet sor. Az ajtó bejárat jelölése tekintetében a jegyző a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának megfelelően képzi a címet. Javaslat hiányában az ajtószámok megállapítása a kevesebb személyt érintő változtatás elvét figyelembe véve, a legalsó szinttől a legfelső szintig szintenként újrakezdve vagy a legalsó szinttől a legfelső szintig folyamatosan növekvő számozással történik.

A már meglévő címek felülvizsgálata a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014.(VIII.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni és szükség esetén címkezelést (módosítást, törlést) lefolytatni. A valós címadatok megállapításához sor kerül az ingatlan- és lakcímnyilvántartás eddigi adtainak, az ingatlanok tényleges elhelyezkedésének, az ingatlanokon lévő épületek, továbbá az épületeken belül lévő szintek és ajtószámok jele megfelelőségének vizsgálatára, dokumentumok (társasház/lakásszövetkezet döntését rögzítő közgyűlési határozat, alapító okirat, alaprajz, társasház/lakásszövetkezet képviseletére jogosult személy, ingatlan-tulajdonos nyilatkozata, stb.) beszerzésére.

A dombóvári címnyilvántartás kezeléséről a jegyző nevében a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája (a továbbiakban: Hivatal) gondoskodik.

A Hivatal elérhetősége:

7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. tel: 74/564-564;

 e-mail: jegyzo.titkarsag@dombovar.hu

 

A címkezelési feladatokkal foglalkozó ügyintézők és elérhetőségeik az alábbiak:

Boros KláraHatósági Iroda ügyintéző06/74 564-562

csoke.laszlone@dombovar.hu

 

A címek változásáról a Hivatal az érintett lakókat, lakóközösségeket értesíti. A címkezeléssel érintett címekről a szolgáltatók és hivatalok, továbbá más érdeklődők Dombóvár város honlapján közzétett és folyamatosan frissítésre kerülő alábbi listákból szerezhetnek tudomást.

Címkezeléssel érintett címek közzététele

Bejelentés cím megállapítására – nyomtatvány

A költözéssel nem járó címváltozás miatt a lakcímkártyák cseréje ingyenes, a lakcímkártyákat a Dombóvári Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala Kormányablak Osztálya fogja az érintettek részére kiállítani.

A címek felülvizsgálata megkezdődött, az adatellenőrzés Dombóváron több ezer címet és ez által a lakosság széles körét érinti. A felülvizsgálat az érintettek társasházi közös képviselők/lakásszövetkezet elnökök, ingatlantulajdonosok, stb. felülvizsgálatba való bevonása nélkül nem megoldható, ezért ezúton is kérjük a felülvizsgálatba bevonásra kerülők együttműködését.

Kérjük a Tisztelt Lakosság és a címváltozás által érintettek megértését.

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok