fbpx

Városunk Dombóvár

Gyermekétkeztetés

Az intézményi gyermekétkeztetés keretében Dombóvár Város Önkormányzata végzi az étkeztetés igénybevételének adminisztrációját, valamint az étkezési díjak számlázását és beszedését, az elfogyasztásra kerülő ételeket pedig az önkormányzat által közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott vállalkozás, az Eatrend Kft. biztosítja. A gyermekétkeztetési feladatok ellátásában korábban közreműködő önkormányzati költségvetési szerv, az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2022 júliusától megszüntetésre került.


Az ügyintézés megkönnyítése, a személyes érintkezések csökkentése, valamint a készpénzkímélő fizetési módok előtérbe helyezése érdekében az étkezés lemondása és a térítési díj kiegyenlítése Dombóvár Város Önkormányzata felé interneten keresztül is lehetséges a könnyen használható Menza Pure rendszer segítségével, amely a bankkártyás fizetést is támogatja (SimplePay).


A Menza Pure Dombóvár online szülői felülete a dombovar.eny.hu címen érhető el, használata regisztrációhoz kötött.


A rendszerről további információ a bal oldali menüsorban lévő Menza Pure Dombóvár menüpontban található.


Az étkeztetést illetően további felvilágosítással az intézményi gyermekétkeztetés adminisztrációját végző ügyintézők (06/20/376-6446, etkezes.integralt.dombovar@gmail.com) tudnak szolgálni.

Letölthető: Tájékoztató az intézményi gyermekétkeztetésről

Intézményi gyermekétkeztetés - általános tájékoztató

Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzatnak az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum (köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben és kollégiumban kell biztosítania.


Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében


a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.

Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.


A kollégiumban az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket.

Szünidei gyermekétkeztetés - általános tájékoztató

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a értelmében a 2016. évtől az önkormányzatnak a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítania kell a szünidei gyermekétkeztetés keretében a jegyző által határozatban megállapított hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban. A szünidei gyermekétkeztetést a jogosult iskolások részére az őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben, valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül kell biztosítani, a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő jogosult gyermekek számára pedig akkor, amikor az őszi, téli, tavaszi vagy nyári szünet időtartama alatta a bölcsőde vagy az óvoda zárva tart.


A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint értesíteni kell a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyéről és módjáról. A Hivatal a tájékoztatással együtt a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot is az érintett szülők rendelkezésére bocsátja.  A nyilatkozat az alábbi hivatkozásra kattintva is letölthető: Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez


A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.


Ezzel egyidejűleg értesítést kap a családsegítő szolgálat (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – Dombóvár, Kinizsi utca 37.) is, hogy kinek lett kiküldve a nyilatkozat. A családsegítő szolgálat felkeresi az érintett családot, és segítséget nyújt a nyilatkozat kitöltéséhez, benyújtásához, illetve aki segítséget igényel bármikor felkeresheti a családsegítő szolgálatot. Az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra kerül, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e.


A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.

Az étkezés lemondása és a térítési díj kiegyenlítése a dombóvári önkormányzat felé interneten keresztül is lehetséges a könnyen használható Menza Pure rendszer segítségével, amely a bankkártyás fizetést is támogatja (SimplePay).

A Menza Pure Dombóvár online szülői felülete a dombovar.eny.hu címen érhető el, használata regisztrációhoz kötött.

Regisztráció

Regisztráció a Menza Pure Dombóvár rendszerbe


A regisztráció a 2021. év elején automatikusan megtörtént azon szülők esetében, akik az étkezési nyilatkozaton korábban már megadták az e-mailes elérhetőségüket az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére. A Gmail alkalmazással rendelkezők a Google fiók segítségével be tudnak lépni, a másfajta levelezőszolgáltatást igénybe vevőknek pedig az „Elfelejtette jelszavát? / Új jelszó kérése” funkciót kell használnia (ez a bejelentkező felület alsó részén érhető el), illetve a jelszót a regisztráció megtörténtéről szóló tájékoztató e-mail is tartalmazza.


Az újonnan regisztrálóknak nyilatkozatot kell kitölteni, amit megtehetnek a jobbra található űrlap kitöltésével, illetve papíralapon, az alább letölthető regisztrációs nyomtatvány segítségével: Regisztrációs nyilatkozat


A gyermekenként kitöltött és aláírt nyilatkozat leadható a bölcsődevezetőnél, az iskola/óvoda titkárságán, illetve a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban (Dombóvár, Bezerédj utca 14.).


A regisztráció megtörténtéről a rendszer értesítést küld. Az email cím és a kapott jelszó beírásával a rendszer azonnal a regisztráció felületére navigál, ahol az általános szerződési feltételek elfogadása után lehet továbblépni. Az „Elfelejtette jelszavát? / Új jelszó kérése” funkcióra kattintva lehet új jelszót kérni, melyet a rendszer egy automatikus email üzenetben küld el a regisztrált e-mail címre.


Több gyermek étkezése is egy felületen kezelhető, amennyiben a regisztrációs nyilatkozatokon ugyanaz a szülői e-mail cím lett megadva.

Felhasználói kézikönyv

Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján a Menza Pure rendszer használata során természetes személyek adatkezelésére kerül sor.


SimplePay Adattovábbítási nyilatkozat


A bankkártyás/azonnali átutalásos fizetés indításakor az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.) adatkezelő által a https://dombovar.eny.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím.


Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff


  Nyilatkozom, hogy igénybe kívánom venni a Dombóvár Város Önkormányzata által biztosított – az étkezés lemondására, illetve a térítési díj befizetésére lehetőséget nyújtó – Menza Pure Dombóvár rendszer online szülői felületét az alábbi bölcsődés/óvodás/tanuló tekintetében, és ennek érdekében kérem a megadott e-mail cím regisztrációját.

  Az étkezést igénybe vevő bölcsődés/óvodás/tanuló adatai:

  A dombóvári önkormányzatnak a főzést végző vállalkozó felé már előző munkanap le kell adnia az étkezők számát, aznapi módosításra nincs lehetőség, és a megadott adagszám után áll fenn fizetési kötelezettsége.


  Ha a gyermek betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe az előzetesen megrendelt étkezést, azt le kell mondani legkésőbb az érintett étkezési nap előtti munkanap reggel 9 óráig (hétfő esetén péntek 9 óráig), abban az esetben is, ha az étkezés a gyermek számára egyébként térítésmentes. A 9 óráig bejelentett lemondás tehát aznapra nem, csak a következő étkezési naptól vehető figyelembe, a 9 óra után beérkező jelzés pedig egy munkanappal későbbi időponttól. A lemondott étkezések díja a következő havi étkezés fizetendő térítési díjában kerül jóváírásra.


  A lemondásra az alábbi módokon van lehetőség:

  • a Menza Pure Dombóvár online felületén a rendszerbe regisztrált szülőknek,
  • az óvodások és a bölcsődések esetében az intézményben,
  • e-mail-ben, az etkezes.integralt.dombovar@gmail.com levélcímen, a levélben meg kell adni a gyermek nevét, továbbá hogy melyik intézménybe és melyik csoportba/osztályba jár, valamint a lemondással érintett napokat.

  Térítési díj fizetési kötelezettség


  Az igénybe vett étkezésért térítési díjat kell fizetni, amennyiben az igénybe vevő gyermek, tanuló nem mentesül a díjfizetés alól. A díj mértékéről a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezést, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.  Az önkormányzati rendeletben megállapított egységnyi díj alapján az önkormányzat állapítja meg a személyi térítési díjat a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az alábbi normatív és helyi kedvezmények figyelembevételével.


  Ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, azt le kell mondani! A lemondásra a bal oldali menüsorban lévő Étkezés lemondása menüpontban ismertetett módokon van lehetőség.


  Az önkormányzat által megállapított étkezési díj 2023. január 1-jétől (áfa nélkül)

  ABC
  1.Étkezés formájaNem diétás étkeztetés Diétás étkeztetés
  2.Bölcsődei étkeztetés455,46 Ft/fő/nap476,48 Ft/fő/nap
  3.Óvodai ellátás során biztosított étkeztetés392,39 Ft/fő/nap413,41 Ft/fő/nap
  4.Általános iskola ebéd294,29 Ft/fő/nap322,32 Ft/fő/nap
  5.Általános iskola teljes napi étkeztetés: tízórai, ebéd, uzsonna518,52 Ft/fő/nap539,54 Ft/fő/nap
  6.Kollégiumi reggeli224,22 Ft/fő/nap245,25 Ft/fő/nap
  7.Kollégiumi ebéd378,38 Ft/fő/nap406,41 Ft/fő/nap
  8.Kollégiumi vacsora301,30 Ft/fő/nap322,32 Ft/fő/nap
  9.Középiskolás ebéd378,38 Ft/fő/nap406,41 Ft/fő/nap
  10.Középiskolai teljes napi étkeztetés: tízórai, ebéd, uzsonna903,90 Ft/fő/nap973,97 Ft/fő/nap
  11.A Dombóvár, Kinizsi utca 37. sz. alatt fejlesztő nevelés-oktatásban részesülők számára biztosított ebéd378,38 Ft/fő/nap406,41 Ft/fő/nap
  12.A Dombóvár, Kinizsi utca 37. alatt fejlesztő nevelés-oktatásban részesülők számára biztosított teljes napi étkeztetés602,6 Ft/fő/nap623,63 Ft/fő/nap

  Kedvezmények, mentességek a térítési díj fizetése alól

  Törvényi normatív kedvezmények, mentességek


  Teljes törvényi mentesség (ingyenes étkezés) intézményi gyermekétkeztetés esetén:


  A térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani intézményi gyermekétkeztetés esetén:


  a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

  • aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át,


   vagy


  • ae) nevelésbe vették;

  b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha


  • ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • bb) nevelésbe vették;

  c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben helyeztek el;


  d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

  • da) nevelésbe vették, vagy
  • db) utógondozói ellátásban részesül.

  50%-os törvényi kedvezmény (kedvezményes étkezés) intézményi gyermekétkeztetés esetén:


  A térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az intézményi gyermekétkeztetés során


  a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

  b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;


  c) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.


  A szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen kell biztosítani.


  Az ingyenes és a kedvezményes étkezés igénybevétele:


  Az ingyenes és a kedvezményes étkezés igénybevételére a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendeletben foglalt, alább letölthető nyilatkozatot kell benyújtania az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezethez:


  Letölthető:

  Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

  Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez iskolai nevelés esetén


  A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.


  A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha a törvényben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak.  A családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni, ha az ingyenes vagy a kedvezményes étkezést arra hivatkozással kéri, hogy a családban három vagy több gyermeket nevelnek.


  Helyi önkormányzati kedvezmény


  A Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon gyermek esetében, aki a gyermekvédelmi törvény alapján normatív kedvezményre nem jogosult, a díj fizetésre kötelezett (szülő, gyám) a megállapított személyi térítési díj 90%-át  köteles a szolgáltató részére megfizetni, a 10%-os különbözetet a dombóvári önkormányzat biztosítja.

  Az étkezésért fizetendő térítési díjat a tárgyhónapra kell megfizetni az alábbi módok valamelyikén:


  • bankkártyával vagy azonnali átutalásos fizetéssel a Menza Pure Dombóvár online felületéről (SimplePay – fizetési tájékoztató),
  • átutalással Dombóvár Város Önkormányzata részére a 11746043-15415819-10610002 számú számlára,
  • postai csekken,
  • kivételesen készpénzben/bankkártyával a megadott befizetési napokon és helyszínen.

  A regisztrált felhasználóknak a Menza Pure Dombóvár rendszer elektronikus levélben küld értesítést az étkezési díjról szóló számla kiállításáról és a fizetendő összegről, a számla a belépést követően megtekinthető és letölthető, valamint elindítható a bankkártyás fizetés.


  Átutalásos, illetve csekkes fizetés estén figyelni kell a bankszámlaszám és a befizetendő összeg pontos megadására, a közlemény rovatban pedig a gyermek nevét, osztályát és a számla sorszámát kell beírni.


  Az aktuális heti étlap megtekinthető az Eatrend Kft. honlapján:

  (A dombóvári vonatkozású étlapok a honlap középső részén találhatóak.)

  Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
  palyazat