fbpx

Városunk Dombóvár

Sportszervezetek

A Dombóvári Sportszövetség a Dombóváron működő sportszervezetek jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződése, melynek célja a Dombóváron működő sportszervezetek informálása és összefogása, valamint érdekeik képviselete.

A Dombóvári Sporttanács tagjait a Sportszövetség közgyűlése választja meg titkos szavazással 3 évre a sportszervezetek által főképviselőként megjelölt személyek közül, akik feladatukat díjazás nélkül látják el.

A Sporttanács elnökét és alelnökét a Sporttanács választja saját tagjai közül. A Sporttanácsot az elnök képviseli.

A Sportszövetség tagjai a 2021. március 16. napján zárult titkos online szavazás eredményeként megválasztották a Sporttanács 5 fős tagságát 3 éves határozott időtartamra. A Sporttanács alakuló ülésén – 2021. március 24. napján – saját tagjai közül elnököt és alelnököt választott.

 

A Dombóvári Sporttanács tagjai 2024. március 31. napjáig:

Elnök: Szabó Csaba (Dombóvári Karatesuli Egyesület)

Alelnök: Ingula Tamás (Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület)

 

További tagok (betűrendben):

  • Ács Dezső (Dombóvári Futball Club)
  • Halmai Balázs (Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület)
  • Zemán Zoltán (Dombóvári Sportiskola Egyesület)

A Sporttanács működésre vonatkozó szabályokat a Sportszövetség szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, melyet a Sportszövetség 2021. március 8. napján fogadott el.

A Sporttanács feladata a javaslatot tenni az éves sportkeret felosztására, valamint a Buzánszky Jenő sportösztöndíj odaítélésével kapcsolatban a díjazottak személyére.

A Dombóváron működő és sporttevékenységet végző civil szervezeteket az önkormányzat előtt a Sporttanács, a képviselő-testület ülésén a Sporttanács elnöke képviseli. A sportszervezeteket érintő ügyekben a döntés előtt a Sporttanács véleményét ki kell kérni, de a Sporttanács egyéb ügyekben is tájékoztatást kérhet, véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az elnökén keresztül.

A képviselő-testület az ülésén a Dombóváron működő és sporttevékenységet végző önszerveződő közösségek számára tevékenységi körüknek megfelelően – a Sporttanács elnökén keresztül – tanácskozási jogot biztosít. A Sporttanács elnöke ezt a jogkörét a tevékenységi körét érintő napirendi pont tárgyalásánál az érintett sportszervezet képviselőjére ruházhatja.

A Dombóvári Sportszövetség a Dombóváron működő sportszervezetek jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződése, melynek célja a Dombóváron működő sportszervezetek informálása és összefogása, valamint érdekeik képviselete.

A Sportszövetség tagjai a dombóvári székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező sportszervezetek. A tagság létrejöttéhez a sportszervezetnek írásban kell bejelentenie a Sporttanács elnökének, hogy a Sportszövetség tagja kíván lenni, és egyben meg kell adnia az elérhetőségére szolgáló elektronikus levélcímét, valamint a sportszervezetet a Sportszövetségben képviselő személyt, azaz a sportszervezet főképviselőjét. (A főképviselőnek nem szükséges az adott sportszervezet elnökének vagy elnökségi tagjának lennie.)

Jelentkezési lap a Sportszövetségbe

A Sportszövetség tevékenységének koordinálását a Sporttanács végzi, melynek érdekében a Sporttanács elnöke rendszeresen összehívja a Sportszövetség ülését és évente legalább egyszer a Sportszövetség közgyűlését. A Sportszövetséget a Sporttanács elnöke képviseli.

A Sportszövetség szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az általa 2021. március 8. napján elfogadott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

A Dombóvári Sportszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dombóvári Sportszövetség tagjai

Dombóvári Judo Klub
Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület
Forgi Boksz Klub
Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület
Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület
Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület
Dombóvári Boxklub
Dombóvári Amatőr Röplabda Club Szabadidős Egyesület
Aerobik és Szabadidős Egyesület
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület
JUMPERS Dombóvári Kötélugró Sportegyesület
Dombó-Dog Centrum Kutyás Sport Egyesület
Dombóvári Karatesuli Egyesület
Dombóvári Lövész Egyesület
Dombóvár 2004. Egyesület
Dombóvári Labdarúgó Klub
Dombóvári Futball Klub
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti  Sportegyesület
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület
Dombóvári Sportiskola Egyesület
PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület
Dombóvári Focisuli Egyesület
Futóegerek Futó- és Szabadidős Sportegyesület
Dombóvári Floorball Egyesület
Dombóvári Tenisz Egyesület
Seibukai Kyokushin Dombóvár Sportegyesület
Dombóvári Darts Egyesület

Dombóvár Város Önkormányzata minden évben a költségvetése terhére jelentős összeget (sportkeret) különít el a sportszervezetek támogatására. Ez az összeg nyújt fedezetet a Sporttanács működésével kapcsolatos költségekre is.

A vissza nem térítendő támogatás elnyerésére az önkormányzat képviselő-testülete minden évben nyilvános pályázatot ír ki, melyben meghatározza a támogatás elnyerésének feltételeit. A beérkezett támogatási igények szerint a sportkeret felosztásáról a képviselő-testület dönt a Sporttanács javaslata alapján.

2021. évtől csak olyan sportszervezet részesülhet támogatásból a sportkeretből, amelyik a Sportszövetség tagja.

A helyi sportszervezetekkel való kapcsolattartásra mind az önkormányzat, mind a Sporttanács részérő a sport@dombovar.hu elektronikus levélcím szolgál.

A képviselő-testület a civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának felügyeletére Tóth Zoltán Gézát bízta meg a tagjai közül.


A civil tanácsnok feladatai:


a) a civil szervezetekkel való együttműködés elősegítése,


b) kapcsolattartás a Civil – és Sporttanáccsal,


c) a dombóvári civil társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének és érdekérvényesítésének támogatása,


d) a lakosság önszerveződő tevékenységének erősítése.

2021. január 1-től a Tolna Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa a Dunamenti Polgári Egyesület (DUPI). A szekszárdi Civil Irodát a jövőben ez az egyesület működteti.


A Civil Közösségi Szolgáltató Központ fő célkitűzése a civil szervezetek számára: adminisztrációs kötelezettségeik ellátására irányuló segítségnyújtás, széles körű tájékoztatási rendszer kiépítése és működtetése, egyénre szabott pénzügyi, gazdasági, jogi, forrás szerzési, adózási, informatikai és közhasznúsági tanácsadás, valamint a szervezetek és szektorok közötti együttműködés előre mozdítása. További információ a központok tevékenységéről: Civil Információs Portál


A Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ címe, elérhetősége:


  • Iroda: Szekszárd, Széchenyi u. 21.
  • Irodavezető: Sándor Tamás, mobil: (20) 9673735
  • Szakmai vezető: Horváth Mária, mobil: (30) 335 8363
  • E-mail: civilkozpont.tolna@gmail.com
  • Web: https://civiltolna.hu

A jövőbeni sikeres együttműködés, a minél szélesebb körű szaktanácsadási és szolgáltatási tevékenység érdekében szeretnének egy új Tolna Megyei Civil Adatbázist létrehozni. Ezzel a megyei civil szervezetek széleskörű elérhetőségét, valamint a gyors információáramlást kívánják biztosítani.


Az adatbázisba történő regisztrációhoz az adatlap az alábbi hivatkozásról tölthető el, melyet a civilkozpont.tolna@gmail.com e-mail címre kell visszaküldeni.

Sportkeretből nyújtott támogatás

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat