fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

Dombóvári Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal


A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások Dombóváron


A dombóvári önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó kötelező és önként vállalt szociális alap- és szakosított ellátásokról, illetve gyermekjóléti alapellátásokról a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel és annak költségvetési szervén, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményen (Dombóvári ESZI) keresztül, a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása esetében a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, az idősek tartós bentlakásos ellátása és a térítés díj ellenében igénybe vehető szociális étkeztetés (szociális konyha szolgáltatás) kapcsán pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület révén gondoskodik.


Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által végzett szolgáltatások:

Kötelező szociális és gyermekjóléti alapellátások:

 • családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
 • család- és gyermekjóléti központ,
 • szociális étkeztetés: szociális konyha formájában Szakcs község területén, népkonyha formájában Dombóvár város területén,
 • házi segítségnyújtás,
 • idősek nappali ellátása (idősek klubja),
 • hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő).

Önként vállalt szociális alapellátások:

 • tanyagondnoki szolgáltatás,
 • pszichiátriai betegek közösségi alapellátása,
 • szenvedélybetegek közösségi alapellátása,
 • támogató szolgáltatás.

Önként vállalt szakosított szociális ellátások:

 • idősek átmeneti ellátása (időskorúak gondozóháza),
 • idősek tartós bentlakásos ellátása (idősek otthona – Szakcs).
Önként vállalt gyermekjóléti alapellátások:
 • családok átmeneti otthona

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött szerződés alapján a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény ellátja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatot Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak településeken.


Pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása


A nappali ellátás ezen két formája a dombóvári önkormányzattal kötött ellátási szerződések alapján a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által fenntartott Új Esély Központ Dombóvár szolgáltatási helyen érhető el.


Az  Új Esély Központ Dombóvár elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.

Fogyatékosok nappali ellátása


A fogyatékos nappali ellátását a dombóvári önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület biztosítja a Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskolában.


Az Egyesület elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.


Idősek otthona, szociális konyha


Dombóváron az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosít az időskorúak számára tartós bentlakásos ellátást 110 férőhelyen a Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthonában és a Platán Otthonban, valamint a szociális étkeztetést (térítési díj ellenében igénybe vehető szociális konyha szolgáltatást) is ellátja Dombóváron.


Az  Arany Sziget Idősek Otthonának elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.