fbpx

Városunk Dombóvár

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások Dombóváron


A dombóvári önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó kötelező és önként vállalt szociális alap- és szakosított ellátásokról, illetve gyermekjóléti alapellátásokról a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel és annak költségvetési szervén, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményen (Dombóvári ESZI) keresztül, a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület, az idősek tartós bentlakásos ellátása kapcsán pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület révén gondoskodik.


Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által végzett szolgáltatások:

Kötelező szociális és gyermekjóléti alapellátások:

 • családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
 • család- és gyermekjóléti központ,
 • szociális étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • idősek nappali ellátása (idősek klubja),
 • pszichiátriai betegek nappali ellátása,
 • hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő és népkonyha).

Önként vállalt szociális alapellátások:

 • tanyagondnoki szolgáltatás,
 • pszichiátriai betegek közösségi alapellátása,
 • szenvedélybetegek közösségi alapellátása,
 • támogató szolgáltatás.

Önként vállalt szakosított szociális ellátások:

 • idősek átmeneti ellátása (időskorúak gondozóháza),
 • idősek tartós bentlakásos ellátása (idősek otthona – Szakcs)
Önként vállalt gyermekjóléti alapellátások:
 • családok átmeneti otthona,
 • Biztos Kezdet Gyerekház,
 • helyettes szülői hálózat.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény ellátja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatot Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak településeken.


Fogyatékosok nappali ellátása


A fogyatékos nappali ellátását a dombóvári önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület biztosítja.


Az Egyesület elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.


Idősek otthona


Dombóváron az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosít az időskorúak számára tartós bentlakásos ellátást a Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthonában és a Platán Otthonban.


Az  Arany Sziget Idősek Otthonának elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat