fbpx

Városunk Dombóvár

Településképi védelem és arculat

Dombóvár településképének védelme


A 2016. évi LXXIV. törvény szerint a településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi követelményeket minden önkormányzatnak a településképi rendeletében kell meghatároznia, a helyi jogszabály szakmai megalapozása érdekében pedig településképi arculati kézikönyvet kell készíttetni és elfogadni.
Dombóvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. év végén fogadta el Dombóvár Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint a településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét.

Településképi arculati kézikönyv


A kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezet-alakítással kapcsolatos elvárásait, valamint a városon belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket számba véve Dombóvár építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit. Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik városunk építészeti öröksége és jövője iránt.

Településképi rendelet


A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozik. A településképi szempontból elhatárolt és eltérő karakterű városrészekre jó definiálható településképi követelményeket határoz meg. Rendelkezik ezen kívül a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelméről, védetté nyilvántartásáról és a védettség megszüntetéséről, valamint a reklámok, hirdető-berendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezési lehetőségeiről, illetve tilalmáról. A rendelet szabályozza a településkép-érvényesítési eszközöket is.

Településkép-érvényesítési eszközök


A településképi követelményeknek az egyedi építési beruházásoknál való alkalmazását a településkép-érvényesítési eszközök segítik elő. Négy településkép-érvényesítési eszköz áll az önkormányzatok rendelkezésére, mellyel az épített környezet alakítására lehetnek befolyással:
  1. Településkép-védelmi tájékoztatás  és  szakmai  konzultáció
  2. Településképi véleményezési eljárás
  3. Településképi bejelentési eljárás
  4. Településképi kötelezés, településkép-védelmi bírság

Értékelő felület a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet monitorozásához

A vonatkozó kormányrendelet előírása alapján a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében értékelő felület működtetése szükséges, a beérkezett véleményeket pedig évente egy alkalommal ki kell értékelni.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat