fbpx

Városunk Dombóvár

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetési eljárás lefolytatása után a 2018. december 20-i ülésén fogadta el a településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét, amely 2019. január 1-jétől hatályos. Első átfogó felülvizsgálatára 2021-ben került sor.


A településképi rendelet főbb elemei:


  • rendelkezik a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelméről, a védelemhez kapcsolódó építészeti követelményekről, a védettség megszüntetésének eljárásáról,
  • tartalmazza a településképi szempontból meghatározó, illetve kiemelt területek lehatárolását, továbbá a sajátos  építmények  elhelyezésére  elsősorban  alkalmas területeket,
  • meghatározza a településképi követelményeket a településképi szempontból meghatározó, illetve kiemelt területeken, valamint a reklámhordozók tekintetében,
  • szabályozza a településkép-érvényesítési eszközöket, mellyel lehetőség van kötelezettségek előírására és annak elmaradása esetén szankciók alkalmazására,
  • magában foglalja a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert.

A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat mellérendelt viszonyban áll egymással, a településképi rendelet mégis keretezi a helyi építési szabályzatot, hiszen egyes tartalmi elemek tekintetében a településképi rendelet fogalmaz meg olyan szabályokat, amelyeket figyelembe kell vennie a helyi építési szabályzatnak. A településképi rendelet a „Hogyan lehet építeni?”, a helyi építési szabályzat pedig „Hová, mit és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad válaszokat.


A településképi rendelet tartalma


A településképi rendelettel kapcsolatban észrevétel vagy javaslat megtételére az alábbi értékelő felületen van lehetőség:

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat