fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Településfejlesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2002-ben készíttette el a város településfejlesztési koncepcióját, majd 2008-ban az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), amely a 2007-2013-as uniós programozási időszak fejlesztési elképzeléseit ölelte fel. A közben eltelt évek mind a gazdasági, mind a társadalmi környezetben jelentős változásokat hoztak nemcsak a város, hanem az ország és az Európai Unió életében is. Mindezek hatására az Önkormányzat a Belügyminisztérium támogatásával a 2015. évben felülvizsgálta a korábban elkészült koncepcióját és stratégiáját. A tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szakértők bevonásával, széles körű párbeszéd során került meghatározásra és kidolgozásra Dombóvár 2014-2030 közötti időszakra szóló Településfejlesztési Koncepciója (TK) és 2014-2020 közötti időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS), amelynek az első felülvizsgálata 2017-ben történt meg. 2021-ben elindult az újabb felülvizsgálat a megváltozott jogszabályi környezet figyelembevételével.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának a 327/2021. (XII. 17). Kt. határozattal kezdeményezett felülvizsgálatát az 5/2024. (I. 31.) Kt. határozatával megszüntette, és a Dombóvár Város Településfejlesztési tervének tekintendő Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészíttetéséről döntött, a megalapozó vizsgálat elkészítésére a városi főépítész által készített feljegyzés szerinti tartalommal kerül sor: Feljegyzés.

A 2021-2027-es európai uniós tervezési időszakra új területfejlesztési eszköz kidolgozására is sor kerül fenntartható városfejlesztés címszó alatt. Az európai uniós törekvések hatására a városfejlesztés egyik fókuszává válik a fenntarthatóság – társadalmi, gazdasági és környezeti értelemben egyaránt. A megyei önkormányzatok javaslata alapján Magyarországon is kiválasztásra kerültek az úgynevezett fenntartható városfejlesztési körbe tartozó településtérségek, amik között Dombóvár is megtalálható. Az új uniós költségvetési időszak várospolitikájában kiemelt figyelmet és elkülönített forrásokat kapnak azok a városi területek és várostérségek, ahol a források hasznosulásának alapjait a városok településtervei, illetve a különböző városi stratégiák, programtervek jelentik. A kiválasztott települési önkormányzatokkal szemben elvárás, hogy a fentieken túl Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) és Városfejlesztési Programterv (TVP) is kell készíteniük.


Az FVS elkészítésének folyamata a 2021. év végén elkezdődött, első lépésként kérdőíves megalapozó kutatásra került sor. Az FVS-t és a TVP-t a dombóvári képviselő-testület a 2022. évben fogadta el, azóta mindkét dokumentum többször is felülvizsgálatra került.


Az aktuális FVS és TVP a Koncepciók, programok között található meg az alábbi hivatkozásra kattintva:


A települési önkormányzat a település tervszerű, fenntartható, valamint gazdaságos fejlesztése és üzemeltetése érdekében, a település egészére integrált, stratégiai és területi alapú, a környezeti, társadalmi és gazdasági adottságokra alapozott – a településrendezést elősegítő – településfejlesztési tervet készít.


A településfejlesztési terv, mint új tervtípus a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia helyett került bevezetésre 2021. július 1-jétől, a koncepciót és a stratégiát felváltó új településfejlesztési tervet legkésőbb 2027. július 1ig hatályba kell léptetni, és a korábbi jogszabályi követelményeknek megfelelő településfejlesztési dokumentumok módosítására 2027. június 30-ig van lehetőség. A 2021. július 1-jét megelőzően elfogadott integrált településfejlesztési stratégia és településfejlesztési koncepció, ha megfelel a településfejlesztési tervvel szemben támasztott új tartalmi követelményeinek, 2027. június 30-ig településfejlesztési tervként felhasználható. Ha a 2021. július 1-jét megelőzően elkészített integrált településfejlesztési stratégia nem felel meg az új követelményeknek, az átmeneti megfelelés érdekében a szükséges kiegészítések elkészítésével településfejlesztési tervnek tekintendő integrált településfejlesztési stratégia készíthető, amely 2027. június 30-ig hatályos.


A településfejlesztési tervben az önkormányzat a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével rövid, közép- és hosszú távra rendszerbe foglalja településfejlesztési szándékait, ennek keretében


  • meghatározza a település jövőképét,
  • a jövőkép megvalósítása érdekében meghatározza az integrált stratégiai fejlesztési célokat és a célok elérését szolgáló feladatokat,
  • az egyes integrált stratégiai fejlesztési célokhoz és a feladatokhoz rögzíti a fejlesztési céladatokat és a fejlesztési akcióterületeket, egyben javaslatot tesz – a település térbeli, fizikai rendszerébe illesztve – az akcióterületek hasznosításának jellegére és módjára, a megőrzendő és a fejlesztési célokat szolgáló egyéb területek meghatározásával együtt,
  • meghatározza a fentiekben foglaltak térbeli, időbeli és gazdasági rendszerét.

A településfejlesztési tervet a települési önkormányzat képviselő-testülete normatív határozattal állapítja meg, a településfejlesztési tervben foglaltakat a települési önkormányzat a döntéseiben érvényesíti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának a 327/2021. (XII. 17). Kt. határozattal kezdeményezett felülvizsgálatát az 5/2024. (I. 31.) Kt. határozatával megszüntette, és a Dombóvár Város Településfejlesztési tervének tekintendő Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészíttetéséről döntött, a megalapozó vizsgálat elkészítésére a városi főépítész által készített feljegyzés szerinti tartalommal kerül sor: Feljegyzés.


A településfejlesztési terv, mint új tervtípus a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia helyett került bevezetésre 2021. július 1-jétől, a koncepciót és a stratégiát felváltó új településfejlesztési tervet legkésőbb 2027. július 1ig hatályba kell léptetni, és a korábbi jogszabályi követelményeknek megfelelő településfejlesztési dokumentumok módosítására 2027. június 30-ig van lehetőség.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 327/2021. (XII. 17.) Kt. határozatával kezdeményezte a meglévő településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálatát, amely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően teljes eljárásban kerül egyeztetésre, és az előzetes tájékoztatási szakasszal vette kezdetét.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának a 327/2021. (XII. 17). Kt. határozattal kezdeményezett felülvizsgálatát az 5/2024. (I. 31.) Kt. határozatával megszüntette, és a Dombóvár Város Településfejlesztési tervének tekintendő Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészíttetéséről döntött, a megalapozó vizsgálat elkészítésére a városi főépítész által készített feljegyzés szerinti tartalommal kerül sor: Feljegyzés.