fbpx

Városunk Dombóvár

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2021. évben kezdeményezett módosítási eljárása

Dombóvár Város Önkormányzata 2021-ben kezdeményezte Dombóvár város településrendezési eszközeinek módosítását, mivel több fejlesztési és rendezési szándék kapcsán újabb változtatás vált szükségessé. A kezdeményezés 2022-ben több indítvánnyal is kiegészült.

A kezdeményezett módosítások egyeztetésére több különböző eljárásban került sor. A tervezési munkát mindegyik esetben az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. végezte Dr. Kovács Péter településrendező tervező (TT-02-0656) irányításával.

Teljes eljárás (lezárult)

A teljes eljárásban zajló egyeztetési folyamat négy szakaszra tagolódott:


 1. „Előzetes tájékoztatási szakasz”: indítványok és észrevételek (partnerek), valamint jogszabályi hivatkozások (államig. szervek, megyei és szomszédos települési önkormányzatok) megküldése, befogadása

 2. „Véleményezési szakasz”: a véleményezésre előkészített munkaanyagok széleskörű véleményeztetése minden szereplővel

 3. „Végső szakmai véleményezési szakasz”: a beérkezett vélemények alapján a végleges dokumentáció elkészítése és annak megküldése az állami főépítész részére

 4. „Elfogadtatási és hatálybaléptetési szakasz”: képviselő-testületi döntés és közzététel

Elfogadtatási és hatálybaléptetési szakasz (lezárult)


Az eljárás befejezéseként Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár város településszerkezeti tervének módosításáról a teljes eljárásban egyeztetett 2021. évi 2022. évi módosítási kezdeményezésekkel összefüggésben tárgyú 21/2023. (II. 9.) Kt. határozatával a településszerkezeti tervet, az 5/2023. (II. 9.) önkormányzati rendeletével pedig a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendeletét módosította. A hatálybalépés napja: 2023. március 11.

Az elfogadott döntések:

A módosítás egyeztetési folyamata a vonatkozó kormányrendelet és az önkormányzati partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelete alapján zajlott, az egyes szakaszok véleményezési dokumentációja elérhető az alábbi pontokban.

Az elfogadott módosítások a város fejlesztési koncepciójával összhangban vannak, kisebb pontosításokat tartalmaznak, illetve néhol a területfelhasználás, övezeti besorolás módosul, az infrastruktúra hálózat és a településszerkezet nem változik.

A településrendezési eszközök módosításával érintett területek az alábbiak:

 1. A Sellő utcai, a Tó utcai, a Fasor utcai és a Liget utcai építési telkek telekalakításának lehetővé tétele a telekméret növelésével keleti irányba. Hrsz: 5337/229, 5337/115-5337/123, 5337/101-5337/118, 5337/229, 5337/232
 2. A Lucza hegyi utcánál lévő 291/19 hrsz.-ú hulladékudvar, szemétlerakó megnevezésű ingatlanra vonatkozó módosítás a Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt antennatorony alatti terület eladása érdekében. A legkisebb kialakítható teleknagyság 2000 m2, míg az értékesítendő terület 200 m2-es. Hrsz: HÉSZ szöveges részét érintő módosítás, ami az egész településre vonatkozik.
 3. A Dombóvár, Tóth Ede utca 920/1 és 920/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett tömbfeltáró út szükségességének felülvizsgálata.
 4. Önkormányzati közterület átminősítése „Köu” besorolásból „Lke-4” övezetbe.
 5. A Dombóvár, Gyár u. 7. szám alatti telephely hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a benyújtott szöveges és rajzi anyagok alapján.
 6. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 1971/1 hrsz.-ú telephelye építési övezeti besorolásának módosítása.
 7. A Tüskei Ipari Park területén a telekalakítás lehetőségének megteremtése meglévő közlekedési terület megszűntetésével (hrsz: 4841, 4834, 4833)
 8. Telekalakítás lehetőségének megteremtése a 2532/2 és 2532/15 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában.
 9. Veszélyességi övezet módosítása a Borealis L.A.T. Hungary Kft. (Dombóvár, Kórház u. 6.) telephelye kapcsán.
 10. A szőlőhegyi városrészt illetően a kialakult nyeles telkek telekalakítási lehetőségének felülvizsgálata. Hrsz: Szőlőhegy több érintett ingatlan
 11. Az Ujvári Kálmán Sporttelep (Dombóvár, Katona József utca 37.) telekalakítási lehetőségének megteremtése. Hrsz: 1414/31

A helyi építési szabályzat használata, értelmezése vagy annak módosítási szándéka kapcsán a városi főépítész továbbra is várja kérdéseiket, észrevételeiket.

 

Végső szakmai véleményezési szakasz (lezárult)


Az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal a záró szakmai véleményt 2023 februárjában adta ki:

Állami főépítészi záró szakmai vélemény

A Kormányhivatal 2022. november 2-án egyeztető tárgyalást tartott:

A kormányhivatali egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve

 

Véleményezési szakasz (lezárult)


A teljes eljárásban egyeztetett módosítási procedúra véleményezési szakasza keretében 2022. augusztus 11. – 2022. szeptember 9. között várta a dombóvári önkormányzat a partnerei észrevételeit. Az egyeztetett véleményezési dokumentáció az alábbi hivatkozáson érhető el:


Véleményezési dokumentáció


Az eljárás során az önkormányzat 2022. augusztus 24-én lakossági fórumot tartott a Városházán.


A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész – Dr. Gyergyák János – rendszerezte, véleményezte, továbbá a megbízott tervezőnek átadta.


 

Előzetes tájékoztatási szakasz (lezárult)

Dombóvár Város Önkormányzata 2022-ben folytatta a város településrendezési eszközeinek 2021. évben kezdeményezett módosítási procedúráját. A teljes eljárásban egyeztetésre kerülő indítványokkal kapcsolatban az előzetes tájékoztatási szakasz keretében 2022. február 24. – 2022. március 17. között várta az Önkormányzat mindazon partnerei észrevételeit, akik észrevételeket, javaslatokat kívántak megfogalmazni a tervezett módosítások kapcsán. Az előzetes tájékoztatási dokumentáció az alábbi hivatkozáson érhető el:


Előzetes tájékoztatási dokumentáció


A koronavírus-járvány kapcsán fennálló veszélyhelyzet miatt lakossági fórum nem került megtartásra az eljárás során.


A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész – Dr. Gyergyák János – rendszerezte, véleményezte, továbbá a megbízott tervezőnek átadta.


Állami főépítészi eljárás (lezárult)

Az állami főépítészi eljárás véleményezési szakaszának keretében 2021. június 23-án lakossági fórumot tartott Dombóvár Város Önkormányzata a Tinódi Művelődési Házban (Dombóvár, Hunyadi tér 25.). A véleményezési dokumentáció az alábbi hivatkozáson érhető el:


Véleményezési dokumentáció


A fórumon, illetve az azt követő 8 napon belül a tervdokumentáció tartalmával kapcsolatosan észrevétel, vélemény nem érkezett. A partnerségi véleményezés lezárásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 5-i rendkívüli ülésén döntött a 230/2021. (VIII. 5.) Kt. határozatával. A testület elfogadta a városi főépítész beszámolóját, illetve felhatalmazta a polgármestert a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntés meghozatalára a városi főépítész állásfoglalása alapján. Ezt követően került sor az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal záró szakmai véleménye kiadásának kezdeményezésére.


A dombóvári képviselő-testület a helyi építési szabályzat módosításáról a 2021. november 30-i ülésén hozott döntést.


Tárgyalásos eljárás (lezárult)

A tárgyalásos eljárás véleményezési szakaszának keretében 2021. június 23-án lakossági fórumot tartott Dombóvár Város Önkormányzata a Tinódi Művelődési Házban (Dombóvár, Hunyadi tér 25.). A véleményezési dokumentáció az alábbi hivatkozáson érhető el:


Véleményezési dokumentáció


A fórumon, illetve az azt követő 8 napon belül a tervdokumentáció tartalmával kapcsolatosan észrevétel, vélemény nem érkezett. A partnerségi véleményezés lezárásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 5-i rendkívüli ülésén döntött a 230/2021. (VIII. 5.) Kt. határozatával. A testület elfogadta a városi főépítész beszámolóját, illetve felhatalmazta a polgármestert a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntés meghozatalára a városi főépítész állásfoglalása alapján. Ezt követően került sor az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal záró szakmai véleménye kiadásának kezdeményezésére.


A településrendezési eszközök módosítását a dombóvári képviselő-testület a 2021. december 17-i ülésén fogadta el.


Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat