fbpx

Városunk Dombóvár

Városi kitüntetettek

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletével az alábbi helyi elismeréseket alapította.

A helyi elismeréseket – a Dombóvárért oklevél, a Dombóvár Közbiztonságáért oklevél és a Dombóvár Közszolgálatáért oklevél kivételével – a képviselő-testület adományozza. A képviselő-testület által adományozott díjakra a felterjesztéseket az erre a célra szolgáló nyomtatványon a polgármesterhez kell eljuttatni minden év január 31-ig. A testület által adományozott elismerések átadására a város hivatalos ünnepnapja – április 1. – alkalmából rendezett ünnepi gálaműsoron kerül sor.

Azonos helyi elismerés az adott elismerésben részesült számára csak egyszer adományozható.

A legfőbb helyi elismerési forma annak adományozható, aki Dombóvár város érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetőleg a tudományok, a műszaki alkotások, a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a sport vagy egyéb területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el. Évente egy, kivételesen kettő díszpolgári cím adományozható, a címmel díszoklevél és gyűrű jár.

Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés annak a személynek adományozható, aki Dombóvár város érdekében folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett a város fejlődésében, munkaköréből, választott tisztségéből vagy tevékenységéből fakadó feladatait az átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látta el. Évente legfeljebb öt elismerő díszjelvényt adományozhat a képviselő-testület, az elismeréssel oklevél, valamint Dombóvár város arculati elemeivel díszített plakett és annak kicsinyített, mágneses kitűző változata jár, melyek tartalmazzák a város címerét és a díj megnevezését; a plakett hátoldalán feltüntetésre kerül az adományozás éve.

Az Ivanich Antal-díj célja annak a dombóvári székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek az elismerése, aki vagy amely:

 • Dombóvár gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek előmozdításában kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat,
 • a lakosság életszínvonalának javításában, szociális jólétének növelésében példaértékű teljesítményt nyújt,
 • részt vállal a helyi civil szervezetek, közcélú alapítványok támogatásában, segíti azok céljainak megvalósítását,
 • sport- és szórakoztató rendezvényeket szervez, vagy azokat támogat,
 • kiemelt figyelmet fordít a természet- és környezetvédelemre, vagy
 • egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR munkával, vagy egész életművével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

Évente legfeljebb egy Ivanich Antal-díj adományozható, a díjjal oklevél oklevél, valamint Dombóvár város arculati elemeivel díszített plakett és annak kicsinyített, mágneses kitűző változata jár, melyek tartalmazzák a város címerét és a díj megnevezését; a plakett hátoldalán feltüntetésre kerül az adományozás éve.

A képviselő-testület az alábbi területeken kimagasló eredményt elért fiatalok elismerésére a következő díjakat adományozhatja:

 • Buzánszky Jenő-díj: sport,
 • Ambrus Sándor-díj: művészetek,
 • dr. Péter Gyula-díj: tanulmányok.

Minden ifjúsági díjból évente kettő adható. Fiatalnak a 30. életévét be nem töltött, dombóvári születésű vagy Dombóváron elő, dolgozó, illetve tanulmányokat folytató személy minősül. A Dombóvár ifjúsági díjaival oklevél, valamint Dombóvár város arculati elemeivel díszített plakett és annak kicsinyített, mágneses kitűző változata jár, melyek tartalmazzák a város címerét és az adományozott díj megnevezését; a plakett hátoldalán feltüntetésre kerül az adományozás éve.

Buzánszky Jenő-díj

A Buzánszky Jenő-díj adományozható kiemelkedő sporteredményt elérő fiatalnak vagy Dombóvár színeiben versenyző, többségében fiatalokból álló csapatnak.

Ambrus Sándor-díj

Ambrus Sándor-díj adományozható Dombóvár kulturális életében értéket teremtő, vagy jelentős elismerést kiváltó eredményt felmutató fiatalnak, fiatalokból álló művészeti együttesnek, csoportnak.

dr. Péter Gyula-díj

Dr. Péter Gyula-díj adományozható a tanulmányokban kimagasló eredményt elérő – 4,5-es tanulmányi átlagot meghaladó -, vagy egyéni, illetve csoportos tanulmányi versenyen előkelő helyezést elérő fiatalnak vagy fiatalokból álló csoportnak.

A Dombóvár Elismert Közössége díj (a továbbiakban: közösségi díj) adományozható annak a Dombóvár közéletében megbecsülést, tiszteletet kiváltó közösségnek, amely legalább 5 éve folytatja a város életében meghatározó tevékenységet.

Közösségek a civil szervezet, továbbá valamely tartós közös cél folyamatos megvalósítása érdekében szervezetten együttműködő, a cél elérésével kapcsolatban egymással összetartozást valló emberek jogi személyiséggel nem rendelkező dombóvári csoportja minősül.

Évente egy közösségi díj adományozható, a díjjal oklevél, valamint Dombóvár város arculati elemeivel díszített plakett jár, mely tartalmazza a város címerét és a díj megnevezését; a plakett hátoldalán feltüntetésre kerül az adományozás éve.

A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozható

a) annak a dombóvári szolgálati helyen szolgálatot teljesítő tűzoltónak, aki kiválóan teljesíti feladatát vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzeseteknél hősies helytállást tanúsít,

b) annak a dombóvári szolgálati helyen szolgálatot teljesítő rendőrnek, aki kiválóan teljesíti feladatát,

c) annak a közrendvédelmi feladatot ellátó személynek, aki Dombóvár területén a közbiztonság és közrend védelme, valamint a személyi és vagyonbiztonság megóvása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.

A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismeréssel oklevél és nettó 50.000,- forint pénzjutalom jár. A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozásáról a polgármester dönt. Az egyedi tervezésű, díszes kivitelű oklevelet a polgármester írja alá.

Évente legfeljebb hat Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozható. A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismerés időbeli korlát nélkül, bármikor adható.

A Dombóvár Közszolgálatáért Oklevél a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatallal legalább három éve közszolgálati jogviszonyban álló azon köztisztviselő vagy közszolgálati ügykezelő számára adományozható, aki a munkakörébe tartozó feladatok ellátása során folyamatosan példamutató, magas színvonalú tevékenységet végez. Az adományozásról a polgármester dönt a jegyző véleményének kikérését követően, az elismeréssel a polgármester és a jegyző aláírásával ellátott egyedi tervezésű, díszes kivitelű oklevél és nettó 50.000,- forint pénzjutalom jár. Évente legfeljebb három helyi közszolga munkája jutalmazható ilyen formában.

A Dombóvárért oklevél adományozható:

 • a várost látogatásával megtisztelő közéleti személynek,
 • a város hírnevét öregbítő Dombóvárról elszármazottaknak,
 • a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok elmélyítését segítő személynek, vagy
 • a város fejlődését segítő tetteket vagy vállalásokat teljesítő személynek.

A Dombóvárért oklevél adományozásáról a polgármester dönt.

A Dombóváron született és dombóvári származási hellyel anyakönyvezett újszülöttek egy köszöntő oklevélben részesülnek, mely az újszülött törvényes képviselője részére kerül átadásra.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat