fbpx

Városunk Dombóvár

Városi kitüntetettek

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletével az alábbi helyi elismeréseket alapította:

Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím
A legmagasabb helyi elismerési forma annak adományozható, aki Dombóvár város érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetőleg a tudományok, a műszaki alkotások, a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a sport vagy egyéb területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el. Évente egy, kivételesen kettő díszpolgári cím adományozható, a címmel díszoklevél és gyűrű jár.

Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés

Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés annak a személynek adományozható, aki Dombóvár város érdekében folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett a város fejlődésében, munkaköréből, választott tisztségéből vagy tevékenységéből fakadó feladatait az átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látta el. Évente legfeljebb öt elismerő díszjelvényt adományozhat a képviselő-testület, az elismeréssel oklevél, díszjelvény és annak lekicsinyített, kitűző változata jár.

Ivanich Antal-díj

Az Ivanich Antal-díj célja annak a dombóvári székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek az elismerése, aki vagy amely:

 • Dombóvár gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek előmozdításában kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat,
 • a lakosság életszínvonalának javításában, szociális jólétének növelésében példaértékű teljesítményt nyújt,
 • részt vállal a helyi civil szervezetek, közcélú alapítványok támogatásában, segíti azok céljainak megvalósítását,
 • sport- és szórakoztató rendezvényeket szervez, vagy azokat támogat,
 • kiemelt figyelmet fordít a természet- és környezetvédelemre, vagy
 • egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR munkával, vagy egész életművével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

Évente legfeljebb egy Ivanich Antal-díj adományozható, a díjjal oklevél és tárgyjutalom (Dombóváron folytatott ásatások során előkerült római-kori díszes hajtű bronz másolata) jár.

Dombóvár ifjúsági díjai

A képviselő-testület az alábbi területeken kimagasló eredményt elért fiatalok elismerésére a következő díjakat adományozhatja:

 • Buzánszky Jenő-díj: sport,
 • Ambrus Sándor-díj: művészetek,
 • dr. Péter Gyula-díj: tanulmányok.

Minden ifjúsági díjból évente kettő adható. Fiatalnak a 30. életévét be nem töltött, dombóvári születésű vagy Dombóváron elő, dolgozó, illetve tanulmányokat folytató személy minősül. A Dombóvár ifjúsági díjaival oklevél és tárgyjutalom (Dombóváron folytatott ásatások során előkerült római-kori díszes hajtű bronz másolata) jár.

Buzánszky Jenő-díj

A Buzánszky Jenő-díj adományozható kiemelkedő sporteredményt elérő fiatalnak vagy Dombóvár színeiben versenyző, többségében fiatalokból álló csapatnak.

Ambrus Sándor-díj

Ambrus Sándor-díj adományozható Dombóvár kulturális életében értéket teremtő, vagy jelentős elismerést kiváltó eredményt felmutató fiatalnak, fiatalokból álló művészeti együttesnek, csoportnak.

dr. Péter Gyula-díj

Dr. Péter Gyula-díj adományozható a tanulmányokban kimagasló eredményt elérő – 4,5-es tanulmányi átlagot meghaladó -, vagy egyéni, illetve csoportos tanulmányi versenyen előkelő helyezést elérő fiatalnak vagy fiatalokból álló csoportnak.

Dombóvár Elismert Közössége díj

A Dombóvár Elismert Közössége díj (a továbbiakban: közösségi díj) adományozható annak a Dombóvár közéletében megbecsülést, tiszteletet kiváltó közösségnek, amely legalább 5 éve folytatja a város életében meghatározó tevékenységet.

Közösségek a civil szervezet, továbbá valamely tartós közös cél folyamatos megvalósítása érdekében szervezetten együttműködő, a cél elérésével kapcsolatban egymással összetartozást valló emberek jogi személyiséggel nem rendelkező dombóvári csoportja minősül.

Évente egy közösségi díj adományozható, a díjjal oklevél és tárgyjutalom (Dombóváron folytatott ásatások során előkerült római-kori díszes hajtű bronz másolata) jár.

Dombóvárért oklevél

A Dombóvárért oklevél adományozható:

 • a várost látogatásával megtisztelő közéleti személynek,
 • a város hírnevét öregbítő Dombóvárról elszármazottaknak,
 • a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok elmélyítését segítő személynek, vagy
 • a város fejlődését segítő tetteket vagy vállalásokat teljesítő személynek.

A Dombóvárért oklevél adományozásáról a polgármester dönt.

Hamulyák-díj

A Hamulyák-díj célja azoknak az elismerése, akik a lakókörnyezetük magas színvonalú, példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárulnak Dombóvár városképének javításához, a környezeti állapot fejlesztéséhez.

A Hamulyák-díj adományozható

 • annak az ingatlantulajdonosnak vagy ingatlanhasználónak, akinek a tulajdonában vagy használatában álló, Dombóvár közigazgatási területén található ingatlan ápolt és gondozott, a rajta elhelyezkedő épület, kert vagy udvar harmonikusan illeszkedik a környezetébe, összehangolt az épített környezettel, kiemelkedő esztétikával, illetve egyedi vagy kreatív kertészeti, parkosítási megoldásokkal, színvonalas zöldfelületi kialakítással rendelkezik,
 • annak az előkerttel rendelkező dombóvári lakóközösségnek, amelynek a lakóközösség által használt ingatlanhoz tartozó előkertje a legszebb látványt nyújtja a beültetett virágok, növények, továbbá a közterületi összkép vonatkozásában, vagy
 • olyan többlakásos épületben lévő dombóvári lakás tulajdonosának, vagy használójának, amelynek a közterületről látható erkélye vagy ablaka esztétikus és látványos virágosítással rendelkezik.

A Hamulyák-díjra a polgármester által jóváhagyott felhívás alapján minden év június 30-ig lehet jelentkezni az erre a célra szolgáló nevezési lapon. A jelentkezések alapján a polgármester által felkért, független szakmai munkacsoport megtekinti az ingatlanokat, és azokat a Hamulyák Közalapítvány által elfogadott szempontrendszer szerint értékeli és véleményezi.

Évente legfeljebb három Hamulyák-díj adományozható. A Hamulyák-díj adományozásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának véleménye alapján minden év szeptember 15. napjáig a polgármester dönt. A díj átadása ünnepélyes keretek között, a Takarítási Világnap alkalmából tartott városi rendezvényen történik a díjjal elismertek részére.

A Hamulyák-díjjal díszoklevél, valamint díszcserje, díszfa, gyümölcsfa, virágmag, vagy kerti ápolási és gondozási eszközök vásárlására jogosító – legfeljebb 30 ezer forint értékű – utalvány, valamint egy „Hamulyák-díjas ingatlan” feliratú, fémből készült, zománc felületű, kisméretű és falra szerelhető elismerő tábla jár, melyen az adományozás évét is fel kell tüntetni.

Dombóvár Közbiztonságáért oklevél

A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozható

a) annak a dombóvári szolgálati helyen szolgálatot teljesítő tűzoltónak, aki kiválóan teljesíti feladatát vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzeseteknél hősies helytállást tanúsít,

b) annak a dombóvári szolgálati helyen szolgálatot teljesítő rendőrnek, aki kiválóan teljesíti feladatát,

c) annak a közrendvédelmi feladatot ellátó személynek, aki Dombóvár területén a közbiztonság és közrend védelme, valamint a személyi és vagyonbiztonság megóvása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.

A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismeréssel oklevél és nettó 50.000,- forint pénzjutalom jár. A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozásáról a polgármester dönt. Az egyedi tervezésű, díszes kivitelű oklevelet a polgármester írja alá.

Évente legfeljebb hat Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozható. A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismerés időbeli korlát nélkül, bármikor adható.

Dombóvár Közszolgálatáért Oklevél

A Dombóvár Közszolgálatáért Oklevél a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatallal legalább három éve közszolgálati jogviszonyban álló azon köztisztviselő vagy közszolgálati ügykezelő számára adományozható a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából, aki a munkakörébe tartozó feladatok ellátása során folyamatosan példamutató, magas színvonalú tevékenységet végez. Az adományozásról a polgármester dönt minden év június 30-ig a jegyző véleményének kikérését követően, az elismeréssel a polgármester és a jegyző aláírásával ellátott egyedi tervezésű, díszes kivitelű oklevél és nettó 50.000,- forint pénzjutalom jár. Évente legfeljebb három helyi közszolga munkája jutalmazható ilyen formában.

A Buzánszky Jenő-díj, az Ambrus Sándor-díj és a dr. Péter Gyula-díj együtt képezi Dombóvár ifjúsági díjait.

A képviselő-testület az első Dombóváron született, dombóvári származási hellyel anyakönyvezett újszülöttet miden évben köszöntő oklevélben részesíti, melyet a polgármester ad át az újszülött törvényes képviselőjének.

A helyi elismeréseket – a Dombóvárért oklevél, a Dombóvár Közbiztonságáért oklevél és a Hamulyák-díj kivételével – a képviselő-testület adományozza. A képviselő-testület által adományozott díjakra a felterjesztéseket az erre a célra szolgáló nyomtatványon a polgármesterhez kell eljuttatni minden év január 31-ig. A testület által adományozott elismerések átadására a város hivatalos ünnepnapja – április 1. – alkalmából rendezett ünnepi gálaműsoron kerül sor.

Azonos helyi elismerés az adott elismerésben részesült számára csak egyszer adományozható.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat