fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

A díszpolgári címmel 1976-ban kitüntetett személy bemutatása

Dr. Szőke Sándor (1932-2005)
(gimnáziumi tanár, helytörténész)
1932. október 27-én született Füzesgyarmaton. 1956-ban a tanári oklevél megszerzése után került Dombóvárra a feleségével együtt, és a Gőgös Gimnázium tanára nyugdíjazásáig, 1993-ig. 1993-1996 között ny. szaktanácsadó. 1963-ban doktorált, disszertációjának címe Dombóvár természeti és gazdasági földrajza. E munkája 1964-ben meg is jelent, bővített kiadásban később 1971-ben és 1996-ban is. A gimnáziumban honismereti szakkört vezetett, a megyében elsőként szervezett iskolamúzeumot. A Dunántúli Tudományos Intézet szervezésében pályázatot készített Tolna megye népessége fejlődéséről. Tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak, 1986-tól kapcsolódott be a  Pécsi Akadémiai Bizottság Terület- és Településfejlesztési Szakbizottsága munkájába. Az 1984-ben létesült Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke. Publikációi kötetekben, folyóiratokban jelentek meg, 1970-1991-ig írta a Dombóvári Városi Krónikát. Írásai: Adatok a 75 éves Gőgös Ignácz Gimnázium történetéhez. Gőgös Ignác Gimnázium évkönyve, Dombóvár, 1988; Ismerkedés a Városszépítő Egyesülettel. Városi Híradó, Dombóvár, 1986; Dombóvár földrajzi neveinek változása. Dombóvári Kalendárium, 1985; Emlékezés Pável Ágostonra. Dombóvári Kalendárium, Dombóvár, 1986; A Dombóvári Gőgös Ignác Gimnázium honismereti szakköre és iskolamúzeuma.
Műveivel, különösen a Dombóvár monográfiával maradandót alkotott Dombóvár számára.
Az aktív iskolai oktató-nevelő munka mellett jelentős társadalmi, közéleti tevékenységet végzett. Oktató-nevelő munkájáért 1969-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1972-ben Kiváló Tanár kitüntetésben részesült, 1986-ban megkapta a Magyar Földrajzi Társaság Oklevelét, 1993-ban pedig az Apáczai Csere János-díjat.