fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

A díszpolgári címmel 2014-ben kitüntetett személy bemutatása

Prof. Dr. Dr. Habil. Varró Sándor (1955- )

(tudományos tanácsadó)

 

Dombóváron született, gimnáziumi tanulmányait is itt végezte fizika tagozaton, kitűnő eredménnyel. Egyetemi tanulmányait 1974-ben kezdte meg a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kara fizikus szakán. Fizikus hallgatóként először a kvantummechanikai szóráselmélettel, majd – tudományos diákköri munka keretében – intenzív lézerterekben végbemenő szórásfolyamatokkal foglalkozott. Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat 1978-as diákköri pályázatán a Társulat Ifjúsági Díjának első fokozatát nyerte el. Az Országos Diákköri Konferencián 1979-ben megkapta az Országos Ifjúsági Tanács különdíját. Diplomamunkáját 1979-ben kitűnő eredménnyel védte meg. 1979-1982. között az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete Szilárdtest-elméleti Osztályán doktori ösztöndíjasként dolgozott. Egyetemi doktori értekezését 1981-ben summa cum laude minősítéssel, kandidátusi értekezését 1986-ban maximális pontszámmal, akadémiai doktori értekezését 1998-ban szintén maximális pontszámmal védte meg, majd 1999-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet. 2001-ben a Szegedi Tudományegyetem habilitált tagjává fogadták. 2005-ben megkapta az SZTE által adományozott egyetemi magántanári címet. 1982-ben tudományos munkatárssá, majd 1987-ben tudományos főmunkatárssá minősítették. Munkahelye jelenleg is az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézete. Az MTA Doktora fokozat elnyerése után 1999 áprilisában tudományos tanácsadóvá minősítették át. A kvantumoptikai jelenségek elméletének hazai terjesztésében, a hazai lézeres kultúra ápolásában pálykezdése óta aktívan részt vesz. Az Eötvös Lóánd Fizikai Társulat Atom-, Molekulafizikai és Kvantumelektronikai szakcsoportjának, valamint az MTA Lézerfizikai Bizottságának jelenleg is tagja.

Tágabb értelemben vett szakmai tevékenységében jelentős szerepet játszik tudományos ismeretterjesztő cikkek írása, és előadások rendszeres tartása. Jövőnk szempontjából alapvető fontosságú a színvonalas természettudományos kultúra kialakítása alap- és középszinten is, már a kezdetektől. Ezzel a tudomány eredményeinek megértését és helyes értelmezését, társadalmi elfogadottságát segíti elő. Ezek közül kiemelkedik, hogy Dombóváron, az Apáczai Csere János Szakközépiskolában évente egy alkalommal ismeretterjesztő előadásokat tart.

Eddigi tudományos tevékenysége elismeréseképpen 1981-ben KFKI főigazgatói jutalomban, 1983-ban a „Szilárd testek kutatása országos kutatási főirány” pályázatán kiírt jutalomban részesült. 1982-ben KFKI Intézeti Ifjúsági Díjjal tüntette ki. 1983-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díját, és 1985-ben a KFKI Jánossy Díját. 1987-ben megkapta az ELFT Schmid Rezső díját. Eddig 150 tudományos publikációja jelent meg, többségük a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban, melyekre körülbelül 600 hivatkozás történt. Több mint 200 idegen nyelvű előadást tartott, jelentős részüket nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, illetve Európa és az USA különböző kutatóintézeteiben és egyetemein.