fbpx

Városunk Dombóvár

2010. április 26.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselő-testületének

2010. április 26-án 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Rendeletek:

– A távhőszolgáltatásról szóló helyi rendelet módosítása, a távhőszolgáltatási hődíj változásának tudomásul vétele

– Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadása – melléklet (javított változat) – Független könyvvizsgálói jelentés – Független könyvvizsgálói jelentés (nem részletes)

– A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása

– A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendelet módosítása

3. Az ÖKO-Dombó Kft. átvilágítására létrehozott ideiglenes bizottság bizottsági jelentésének megtárgyalása

4. A dombóvári ivóvízminőség-javító program csökkentett műszaki tartalommal történt kivitelezését kivizsgáló ad hoc bizottság jelentése

5. Hozzájárulás Nagypáltelep ideiglenes csatlakozásához Szarvasd-puszta vízellátó rendszerébe

6. “Dombóvár térségi szennyvízkezelés kiépítése” c. támogatási szerződés módosítása – melléklet (utólagos feltöltés)

7. Végső döntés a DDOP-2009-3.1.3/C számú “Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” c. pályázat benyújtásáról

8. Pályázat benyújtása nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések beszerzésére

9. Kaposvár-TISZK KKNKft. felügyelőbizottságába tag delegálása

10. Szezonális jelleggel működő Tourinform Iroda kialakítása a gunarasi üdülőtelep területén

11. A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan és az U-alakú épület belső udvarának üzemeltetési problémái

12. Ingatlanportfólió elemzése (Utólagos feltöltés)

13. Tájékoztatás a Művelődési Ház felújítása miatti költségekről

14. A 2010/11. tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai osztályok számának meghatározása, az Apáczai Oktatási Központ alapító okiratának módosítása

15. Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás számára történő átadásának kérdése

16. Javaslat Dombóvár Város Önkormányzata fenntartásában működő középiskolák felvételi gyakorlatának módosítására, valamint a képesség szerinti beiskolázás feltételeinek megteremtésére – melléklet

17. Gárdonyi u. 14. szám alatti bérlakásokká átalakított épület óvodává, illetve orvosi rendelővé történő átalakításának lehetősége költségei (Utólagos feltöltés)

18. A 2010. évi táboroztatás támogatására elkülönített keret felosztása (Javított változat)

19. Vasúti közmunkaprogram támogatása

20. Dombóvár város Környezeti Fenntarthatósági Terve – melléklet

21. A helyi hulladékgazdálkodási tervhez tartozó környezeti értékelés elfogadása – Környezeti értékelés – Hulladékgazdálkodási terv

22. Közbeszerzési eljárás megindítása a bölcsőde felújítására

23. Közbeszerzési eljárás megindítása köztéri műalkotás beszerzésére

24. Megbízás adása Dombóvár város településrendezési terveinek módosítására

25. Elővásárlási jog gyakorlása

26. Beépítési kötelezettség meghosszabbítása

27. 2009. évi belső ellenőrzési jelentés

28. Képviselői kérdések, interpellációk

Zárt ülés:

29. Egyedi ügy 1. – Egyedi ügy 2.

Új napirendek:

– A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) rendelet módosítása

– Középfokú oktatási intézmények 2010/11. tanévi beiskolázási adatai, indítható osztályok számának meghatározása

– Gondoskodás a zöldhulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat