fbpx

Városunk Dombóvár

2010. augusztus 10.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselő-testületének

2010. augusztus 10-én 14,00 órakor kezdődő ülésére

 

 

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

1. Döntés az ÚJ K.O.R. Új Kapos-menti Oktatási Rendszer – “Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” című projekt – Zeneiskola kivitelezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

Zárt ülés:

2. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

3. Egyedi ügyek

Nyílt ülés:

4. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása

5. Bizottsági tagok megválasztása, javaslat a szervezeti és működési szabályzatot módosító 21/2010.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítására

6. A távhőszolgáltatási hődíj változásának tudomásulvétele

7. Szándéknyilatkozat konzorciumban való részvételről

8. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása, új védőnői körzet betöltésére pályázat kiírása

9. Mászlony- és Szilfáspuszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának kiépítése a KEOP program keretében – Mellékletek

10. “Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című projekt vállalkozási-építési szerződésének módosítása – Melléklet

11. “Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című projekt eszközbeszerzési közbeszerzési eljárásának megindítása – Közbeszerzési hirdetmény – Ajánlatkérési dokumentáció

12. “Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása” című projekt felújításával kapcsolatos pótmunkákról szóló döntés meghozatala

13. Tájékoztató az Európai Uniós projektek jelenlegi állásáról

14. Kérelem benyújtása műszaki tartalom változtatására járdafelújítási pályázat kapcsán

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat