fbpx

Városunk Dombóvár

2010. december 16., december 20.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselő-testületének

2010. december 16-án 9,00 órakor kezdődő és

2010. december 20-án 9,00 órakor kezdődő

 ülésszakára

 

2010. december 16.

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről (utólagos feltöltés)

2. Rendeletek:

– A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991.(III.1.) önkormányzati rendelet, és a Gemenc Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

– A helyi adókról szóló 57/2008.(XIII. 19) önkormányzati rendelet módosítása

– Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítása – Kiegészítés – Melléklet

– Dombóvár város kiemelt emlékhelyeiről szóló 36/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelete módosítása

3. A Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a cég finanszírozásával és jövőjével kapcsolatos intézkedések

4. Döntés az Új K.O.R. Új Kapos menti Oktatási Rendszer – “Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” és a “Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása” című projektek könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról (utólagos feltöltés)

5. Az Új K.O.R. pályázat részét képező “Dombóvár Kollégium rekonstrukció” tárgyú vállalkozási-építési szerződés módosítása (utólagos feltöltés)

6. Nyergesvölgyi Horgász Sport Egyesület kérelme szociális helyiség létrehozásához

7. Szent Gellért utca megnyitásával kapcsolatos ingatlancsere

8. Az önkormányzati víziközművekből szolgáltatott ivóvíz, továbbá az önkormányzati víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés 2011. évi díja (utólagos feltöltés)

9. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. és a Dombóvári Vízmű Kft. részletfizetési kérelme

10. A Víztorony elkerítésének lehetősége ötletpályázat végeredménye alapján

11. Megbízás központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására

12. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

13. TÁMOP pályázat során tett intézményi kötelezettségvállalások vizsgálata

14. A Dombóvári Helytörténeti Múzeum 2011. évi szakmai koncepciója

15. A Településrendezési Terv módosítás tartalmának meghatározása – Melléklet

16. A Kórház utcai 2878/10 hrsz.-ú területen quad-pálya létesítése

17. Dombóvár város 2011. évi rendezvénynaptára

18. Dombóvár új arculati elemeivel ellátott marketingeszközök, ajándéktárgyak bizományos értékesítése

19. Tájékoztató térkép készítése a dombóvári temetőkről

20. Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása

21. Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója – melléklet

22. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről

Zárt ülés:

23. A Dombóvár Város- és Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása

24. Döntés az intézményi hőszolgáltatásra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről (utólagos feltöltés)

 

2010. december 20.

1. Rendeletek:

– A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjának megállapításáról szóló rendelettervezet – Melléklet

– A települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés)

– A közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 11/2004.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosítása

2. Együttműködési megállapodások a dombóvári kisebbségi önkormányzatokkal (Utólagos feltöltés)

3. A Dalkia Energia Zrt.-vel gázmotor üzemeltetésére kötött szerződés módosításának jóváhagyása (Utólagos feltöltés)

4. Az Új K.O.R. – Új Kapos menti Oktatási Rendszer című pályázathoz kapcsolódó II. pótmunka-csomagról szóló döntés meghozatala (Utólagos feltöltés)

5. A művelődési ház felújításával kapcsolatos építési-vállalkozási szerződés módosítása (Utólagos feltöltés)

6. A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési koncepció (Utólagos feltöltés)

7. A Dombóvári Borostyán NKft. beolvadása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-be (Utólagos feltöltés)

8. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.(III.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (Utólagos feltöltés)

9. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002.(XI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (Utólagos feltöltés)

10. A közterületen álló fák állapotának értékelése, családi házas övezetben a 250 m2-nél nagyobb közterület rendben tartásának támogatása (Utólagos feltöltés)

11. Emléktábla elhelyezése

12. Gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak, önkormányzati közalapítványok kuratóriumainak átalakítása

13. A 61-es főút alatti kerékpárút átvezetésének tervezésére kötött szerződéssel kapcsolatos döntés

14. Gyár utcai természetőr bázis épületrészek használati jogának átengedése

15. Intézményi hőszolgáltatásra megbízás adása, közbeszerzési eljárás indítása (Utólagos feltöltés)

16. Tájékoztatás a Népköztársaság u. 52-56. szám alatti háztömb fűtési rendszerről történő leválásának következményeiről

17. Tájékoztatás az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet átalakításával kapcsolatos hatásvizsgálat készíttetéséről (Utólagos feltöltés)

18. Tájékoztatás az önkormányzati intézményekben működő italautomaták üzemeltetéséről

19. Képviselői kérdések, interpellációk

Új napirendek:

– Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítvány helyzetéről

– Döntés a Sipos Gyula Tehetséggondozó Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójáról

– A Szabó Loránd ellen folyó büntetőeljárásban Dombóvár Város Önkormányzata képviseletére ügyvéd megbízása

– Helyi televíziós műsorszolgáltatás

– “Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása” című projekt kivitelezésének lezárása

– Dombóvár Kártya bevezetésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízás adása a Városgazdálkodási bizottságnak

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat