fbpx

Városunk Dombóvár

2010. december 30.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város ÖNkormányzata Képviselő-testületének

2010. december 30-án 9.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésére

 

1. Rendeletek

– A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjának megállapításáról szóló rendelettervezet (utólagos feltöltés)

– A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) számú önkormányzati rendelet módosítása (utólagos feltöltés)

– Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítása

– Dombóvár város kiemelt emlékhelyeiről szóló 36/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelete módosítása

– A közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 11/2004.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosítása

– A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (utólagos feltöltés)

2. Szent Gellért utca megnyitásával kapcsolatos ingatlancsere

3. Nyergesvölgyi Horgász Sport Egyesület kérelme szociális helyiség létrehozásához

4. A Kistérségi Krónikás 2011. évi kiadása (utólagos feltöltés)

5. A DVMSE sportcsarnok üzemeltetése (utólagos feltöltés)

6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.(III.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (utólagos feltöltés)

7. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002.(XI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (utólagos feltöltés)

8. A Kórház utcai 2878/10 hrsz.-ú területen quad-pálya létesítése

9.  Dombóvár város 2011. évi rendezvénynaptára

10. Tájékoztató térkép készítése a dombóvári temetőkről

11. Emléktábla elhelyezése

12. A közterületen álló fák állapotának értékelése, családi házas övezetben a 250 m2-nél nagyobb közterület rendben tartásának támogatása

13. Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítvány helyzetéről

14. Tájékoztatás a Népköztársaság u. 52-56. szám alatti háztömb fűtési rendszerről történő leválásának következményeiről

15. Tájékoztatás az önkormányzati intézményekben működő italautomaták üzemeltetéséről

16. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. és a Dombóvári Vízmű Kft. átvilágítása (utólagos feltöltés)

17. Együttműködési megállapodások a dombóvári kisebbségi önkormányzatokkal

18. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. és a Dombóvári Vízmű Kft. részletfizetési kérelme

19. A Víztorony elkerítésének lehetősége ötletpályázat végeredménye alapján

20. A Dombóvári Helytörténeti Múzeum 2011. évi szakmai koncepciója

21.  A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési koncepció

22. A DVMSE Kosárlabda Kft. tartozásának rendezése (utólagos feltöltés)

23. A Településrendezési Terv módosítás tartalmának meghatározása – Melléklet

24. Dombóvár új arculati elemeivel ellátott marketingeszközök, ajándéktárgyak bizományos értékesítése

25. Önkormányzati közalapítványok alapító okiratának módosítása (utólagos feltöltés)

26. Gyár utcai természetőr bázis épületrészek használati jogának átengedése

27. Intézményi hőszolgáltatásra megbízás adása, közbeszerzési eljárás indítása

28. Pályázati felhívás jóváhagyása a civil és sportszervezetek 2011. évi támogatás igénylésére (utólagos feltöltés)

29. Döntés a Sipos Gyula Tehetséggondozó Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójáról

30. Tájékoztatás az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet átalakításával kapcsolatos hatásvizsgálat készíttetéséről

31.Döntés az Új K.O.R. Új Kapos menti Oktatási Rendszer – “Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” és a “Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása” című projektek könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról

Zárt ülés:

32. A Dombóvári Projektmenedzment Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos munkáltatói döntések

33. Egyedi ügy

Új napirend:

– A szelektív- és zöldhulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötött szerződés meghosszabbítása

– A polgármesteri munkakör átadás-átvétel során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat