fbpx

Városunk Dombóvár

2010. február 22.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselőtestületének

2010. február 22-én 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Rendeletek:

– A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006.(V.1.) rendelet módosítása – melléklet

– A sportról szóló 17/2009.(IV.21.) rendelet módosítása

– Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009.(II.12.) rendelet módosítása – melléklet (Utólagos feltöltés)

3. A Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról, a szolgáltatás minőségi mutatóiról – melléklet 1. – melléklet 2.

4. A Rutin Invest Kft. területcsere kérelme

5. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére új iroda biztosítása (Utólagos feltöltés)

6. Az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása

7. “Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás” társulási megállapodásának elfogadása

8. Hozzájárulás a Csikóstőttősön építendő szennyvíztisztító-telepen keletkező iszap befogadásához

9. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola pályázatának támogatása

10. A Művelődési Ház NKft. által szervezett városi rendezvények költségeinek jóváhagyása

11. A Városszépítő és Városvédő Egyesület 2010. évi támogatása

12. Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2009. évi tevékenységéről

13. A Vincze Ju-Jutsu Sportegyesület kérelmeinek elbírálása – melléklet

14. Sipos Gyula Önkormányzati Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának kiírása

15. A 2010. évi sporttámogatási keret felosztása

16. Illegális hulladéklerakók felszámolására pályázat benyújtása

17. Ad hoc bizottság létrehozása a Dombóvár-Kertvárosi Csatornaépítő Víziközmű Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulások megfizetése kapcsán felmerült problémák kivizsgálására

18. Beépítési kötelezettség meghosszabbítása

19. KEOP-7.3.1.2-2008-0022 pályázathoz tartozó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elfogadása – melléklet

20. Kerékpárút-hálózat fejlesztése

21. “Eszköz- és gépbeszerzés a Borostyán Kft. részére” pályázat címének módosítása

22. Képviselői kérdések, interpellációk

Zárt ülés:

23. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

24. Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés, Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím adományozása

25. Az “Év Dombóvári Vállalkozása” kitüntetés odaítélése

Új napirend:

– Egyedi ügy

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat