fbpx

Városunk Dombóvár

2010. január 25.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselőtestületének

2010. január 25-én 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Rendeletek:

– A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006.(V.1.) rendelet módosítása

– A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001.(VI.21.) rendelet módosítása

– A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása (utólagos feltöltés)

– Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 42/2005.(VI.8.) rendelet módosítása

– A közterület-használati, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) rendelet módosítása

– A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) rendelet módosítása

3. A távhőszolgáltatás lakossági hődíj-változásának tudomásulvétele

4. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményrendszerének felülvizsgálata

5. Dombóvár, Erzsébet u. 114. szám alatti hulladéklerakó teljes bezárása, valamint a zöldhulladék költségkímélő elhelyezése

6. A Városszépítő és Városvédő Egyesület 2010. évi múzeumi programja, beszámoló a 2009. évi tevékenységéről

7. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási terve – melléklet

8. Ivóvízminőség-javító program végrehajtására önkormányzati társulás létrehozása (utólagos feltöltés)

9. “Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt 2. fordulójára létrehozandó jogi személyiségű társulás társulási megállapodásának jóváhagyása – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet – 3. sz. melléklet – 4. sz. melléklet – társulási megállapodás (utólagos kiküldés)

10. József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének felülvizsgálata

11. Megbízási szerződés módosítása a Dombóvári Projektmenedzsment NKft.-vel

12. A Művelődési Ház NKft. által szervezett városi rendezvények költségeinek jóváhagyása

13. Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói joga átvételének kérdése

14. Köztisztviselői cafetéria-juttatás keretösszegének meghatározása

15. Civil szervezetek támogatási feltételeinek meghatározása

16. Gyermekvédelemről szóló rendeletben foglalt étkezési térítési díjak felülvizsgálata

17. A decentralizált önkormányzati fejlesztési források (HÖF) pályázat kapcsán lemondások megtétele

18. Közbeszerzési eljárás megindítása “Helyi televíziós műsorszolgáltatás kiegészítő szolgáltatása” tárgyában

19. Ad hoc bizottság létrehozása a Dombóvár-Kertvárosi Csatornaépítő Víziközmű Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulások megfizetése kapcsán felmerült problémák kivizsgálására

20. Csatlakozás a Megyei Fejlesztési Tervhez

21. A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János kórházába felügyelő tanácsi tag delegálása

22. Képviselői kérdések, interpellációk

Zárt ülés:

23. Egyedi ügy

Új napirendek:

– Tájékoztató a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tervezett költségmegtakarítási intézkedéseiről

– Pályázat benyújtása a Társadalmi Megújulás Operatív Program “Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért c. felhívásra

– Bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásának támogatása

– A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi teljesménykövetelményei alapját képező kiemelt célok meghatározása

– A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006.(II.20.) rendelet módosítása

– Az ÖKO-DOMBÓ Kft. átvilágítására létrehozott ideiglenes bizottság bizottsági jelentésének megtárgyalása

– Kötelezés a január 29-én tárgyalandó Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. napirendi pontjainak megtárgyalására – Taggyűlés napirendjei

– Bírálóbizottság összetételének módosítása az oktatási pályázat kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat