fbpx

Városunk Dombóvár

2010. június 30.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselőtestületének

2010. június 30-án 10,00 órakor kezdődő ülésére

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Rendeletek:

– Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(III.8.) rendeletének módosítása

– A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006.(V.1.) rendelet módosítása

– A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002.(XI.29.) rendelet módosítása – kiegészítés
– kiegészítés 2.

3. Dalkia Energia Zrt.-vel kötött hő- és használati melegvíz-szolgáltatási szerződések meghosszabbítása (Utólagos feltöltés)

4. Beszámoló az önkormányzati társulások 2009. évi tevékenységéről

5. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, valamint az intézményfenntartó társulások megállapodásai módosítása (Utólagos feltöltés)

6. Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terv jóváhagyása – melléklet

7. Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről – könyvvizsgálói jelentés

8. A Szent Lukács Egészségügyi NKft. ügyvezetőinek díjazása

9. A Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. átalakulása, a Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása

10. Az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szabadtéri sportpályájának fejlesztése

11. Tájékoztatás az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál tartott hatósági ellenőrzésről – kiegészítés

12. Tájékoztatás az Apáczai Oktatási Központ Intézményegységei 2010/2011. tanévének megszervezéséről

13. Tájékoztatás az Apáczai Oktatási Központ tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségei fedezetének viselésével kapcsolatos egyeztetésekről (Utólagos kiküldés)

14. A BATÉP Kft.-től átvett jegykiadó automaták további sorsa

15. Javaslat a DÖPTE megbízására “Tégy a Parlagfű ellen” akció lebonyolításával

16. Támogatási szerződés módosítása – TEKI járdafelújítások befejezésének meghosszabbítására vonatkozóan

17. Újabb támogatási igény benyújtása vis maior tartalékra az Önkormányzati Minisztériumhoz

18. Alapítványi támogatás

19. A civil keret felosztásának módosítása

20. Dombóvár városról szóló marketingkiadvány megjelentetése

21. Dombóvár város új Esélyegyenlőségi Programjának elkészíttetése

22. Közbeszerzési eljárás indítása szabadpiaci villamos energia beszerzésre

23. Közbeszerzési eljárás indítása iskolatej-beszerzésre

24. Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása

25. Képviselői kérdések, interpellációk

Zárt ülés:

26. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása

27. Címzetes igazgatói címek adományozása

28. Egyedi ügy

Új napirend:

– Parkolási koncepció elkészítése

– A Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság 236/2010.(VI.24.) számú határozatának felfüggesztése

– Ügyvezető munkaviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntés (zárt ülés)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat