fbpx

Városunk Dombóvár

2010. június 5.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselőtestületének

2010. június 5-én 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés)

3. Projektkoordinációs munkacsoport létrehozása (Utólagos feltöltés)

4. A Dombóvári Projektmenedzsment NKft. további működtetésének megtárgyalása (Utólagos feltöltés)

5. A Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. fizetési kötelezettségének átütemezése

6. Döntés a közterületen keletkező zöldhulladék elhelyezéséről

7. Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2009. évi tevékenységéről – Hamulyák Közalapítvány

8. Az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

9. Pedagógus közalkalmazottak felmentéssel történő nyugdíjazásához szükséges költségvetési fedezet biztosítása

10. A TÁMOP-3-1-3-10/2 kódszámú, “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” c. pályázat benyújtása (Utólagos feltöltés)

11. Hatásvizsgálat készíttetése az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet átalakítására, megszüntetésére

12. A Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezetőjének javaslata az NKft. veszteségmentes működésére

13. Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

14. Meghívásos pályázat kiírása köztéri műalkotás felállítására a várossá avatás 40 éves évfordulója alkalmából

15. Támogatási igény benyújtása vis maior tartalékra – Kiegészítés

16. Dombóvár város belterületi csomópontjainak forgalombiztonsági felülvizsgálata

17. Állami tulajdonú főutak belterületi szakaszán árok- és padkakaszálás

18. Hozzájárulás TISZK pályázati projekt végrehajtásához szükséges kölcsön kamatának megtérítéséhez

19. A 759/3 hrsz.-ú ingatlan továbbértékesítéséhez való hozzájárulás

20. A Dombóvár-Kertvárosi Csatornaépítő Víziközmű Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulások megfizetése kapcsán felmerült problémák kivizsgálására létrehozott ad hoc bizottság jelentése – bizottsági jelentés

21. Csatlakozás az Európai Mobilitas Hét 2010 kampányhoz (Utólagos feltöltés)

22. A bölcsődeépület fűtési rendszerének korszerűsítése

23. Képviselői kérdések, interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

24. Döntés a “Helytörténeti Múzeum bővítése” további sorsáról

Zárt ülés:

25. Egyedi ügy

Új napirend:

– József Attila ÁMK Intézményi Minőségirányítási Programjának 2008/2009. tanévi értékelése

– A polgármesteri költségátalány megszüntetése

– Perbeli egyezség jóváhagyása

– Gyermek-ideggondozó áthelyezése, és óvodai csoportszoba kialakítása a bölcsőde épületében – melléklet

– Támogatás nyújtása a csikóstőttősi árvízkárosultak részére

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat