fbpx

Városunk Dombóvár

2010. március 29.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselőtestületének

2010. március 29-én 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a Dombóvár VIII. számú választókerület időközi képviselő-választás eredményéről, a megválasztott képviselő eskütétele

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. Rendeletek:

– A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) rendelet módosítása

– Szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása

– A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006.(II.20.) rendelet módosítása

– A képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 37/2003.(XI.25.)

– A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendelet módosítása  – határozati javaslat

4. Az ÖKO-Dombó Kft. megbízása az Erzsébet utcai hulladékudvar üzemeltetésére

5. Az ÖKO-Dombó Kft. költségcsökkentési javaslatai

6. Az ÖKO-Dombó Kft. átvilágítására létrehozott ideiglenes bizottság bizottsági jelentésének megtárgyalása

7. Az önkormányzat és a Dalkia Energia Zrt. közötti szerződés teljesítése – melléklet

8. “D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés” c. pályázathoz kapcsolódó végleges akcióterületi terv elfogadása – Akcióterületi terv (Utólagos feltöltés)

9. Megbízási szerződés (ÚJ K.O.R) módosítása a Dombóvári Projektmenedzsment NKft.-vel (Utólagos feltöltés)

10. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása

11. Az Apáczai Oktatási Központ fenntartásához a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás megállapítása – melléklet

12. Megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása az önkormányzati fenntartású intézményekben

13. Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pályázatának támogatása – 516. sz. Ipari Szakképző Iskola pályázatának támogatása

14. Szakképzés indításának engedélyezése az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számára – melléklet

15. Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Utólagos feltöltés)

16. Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói joga átvételének kérdése – melléklet

17. József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata

18. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetője részére megállapított prémiumfeltételek teljesítésének értékelése

19. A Városszépítő és Városvédő Egyesület pincehasználatának engedélyezése

20. Ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések a dombóvári szennyvíztelep-bővítés miatt

21. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. hitelfelvételéhez kezességvállalás

22. Művelődési Ház Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás felülvizsgálata és a 2010. évi megállapodás módosítása

23. A városi rendezvénynaptár módosítása

24. Civil keret felosztása (Javított változat)

25. A Dombóvár Kártya bevezetése

26. Arculati elemek megvalósítása – melléklet

27. TEUT pályázatok költségvetésének és forrásösszetételének módosítása – melléklet

28. Pályázat az önhibájukon hátrányos helyzeten lévő önkormányzatok támogatására

29. Zöldkataszter elkészítéséhez pályázat benyújtása

30. Hozzájárulás a téli-tavaszi közmunkaprogramhoz

31. Pelenkázó-helyiségek kialakítása közforgalmi helyeken

32. Gárdonyi u. 14. szám alatti ingatlan visszaalakítása óvodává

33. Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása – árajánlatok (Utólagos feltöltés)

34. Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadása

35. Közbeszerzési eljárás újbóli megindítása a Helytörténeti Múzeum bővítésére

36. Az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye igazgatójának felmentéssel történő nyugdíjazásához szükséges költségvetési fedezet biztosítása

37. Beszámoló a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Dombóvár város közterületein található játszóterek állapotáról

38. Képviselői kérdések, interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

39. A dombóvári ivóvízminőség-javító program csökkentett műszaki tartalommal történt kivitelezését kivizsgáló ad hoc bizottság jelentése

40. Kártérítési igény érvényesítése

Zárt ülés:

41. Városi Könyvtár igazgatói álláshirdetésére beérkezett pályázatok elbírálása – Pályázatok véleményezése

42. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola igazgatói álláshirdetésére beérkezett pályázat elbírálása

43. Egyedi ügy

Új napirend:

– A Kinizsi u. 37. alatti ingatlan épületegyütteseiben megvalósítandó, költségtakarékosságot célzó beruházások támogatása

– “Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú 2. fordulós pályázat beadásának előkészítése

– Kezességvállalás a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat hiteléhez

– A polgármester 2010. évi cafetéria-juttatás keretösszegének meghatározása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat