fbpx

Városunk Dombóvár

2010. november 2.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. november 2-án 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Térfigyelő kamerarendszer kialakítása

3. Az önkormányzat bizottságainak átalakítása (Utólagos feltöltés)

4. Polgármester illetménye, költségtérítése, gépkocsi-használata (Utólagos feltöltés)

5. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása a képviselő-testület tagjai közül (Utólagos feltöltés

6. Alpolgármester eskütétele

7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása (Utólagos feltöltés)

8. Rendeletek:

– A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása

– A szociális ellátások megállapításáról folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006.(V.1.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés)

– Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

– Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

9. Szennyvíz-beruházási projekttel kapcsolatos döntések (Utólagos feltöltés)

10. Új szakok indításának engedélyezése az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium számára

11. Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium területén multifunkciós sportpálya kialakítása

12. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás engedélyezett létszámának bővítése

13. Országos Diákszínjátszó Találkozó támogatása (Utólagos feltöltés)

14. 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díj kalkuláció költségelemzése

15. ÖKO-Dombó Kft. pénzügyi helyzetének rendezéséhez szükséges intézkedések elfogadása

16. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. kezelésében álló egyes ingatlanok felújításának támogatása

17. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásának módosítása (Utólagos feltöltés)

18. A Dombó-Táj című újság kiadása és az önkormányzat kommunikációs megjelenése az év hátralévő részében, a polgármesteri és a városi ünnepségekre elkülönített keret megemelése

19. Liget lakótelep 5. szám alatti épület egyedi fűtésének lehetősége

20. Önkormányzati műalkotások restaurálása (Utólagos feltöltés)

21. Közbeszerzési eljárás indítása lakossági szelektív- és zöldhulladék gyűjtésre

22. Polgármester helyettesítése társulási tanácsokban, megbízások az önkormányzat képviseletére (Utólagos feltöltés)

23. A polgármesteri munkakör átadás-átvétel során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató (Utólagos feltöltés)

24. Képviselői kérdések, interpellációk

Zárt ülés:

25. Egyedi ügy

Új napirend:

– Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása

– Visszatérítendő támogatás nyújtása a Dombóvári Bokszklub Egyesületnek

– Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének a 2007-2010. évi időszakra kiterjedő átvilágítása

– Helyi televíziós műsorszolgáltatás

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat