fbpx

Városunk Dombóvár

2010. november 25.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. november 25-én 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Rendeletek

– Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása

– Környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet (Utólagos feltöltés)

– A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjának megállapítása (Utólagos feltöltés

3. ÖKO-Dombó Kft. díjkompenzációs igénye (Utólagos feltöltés)

4. Rendelkezés a Dombóvár-Kertvárosi Csatornaépítő Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulások megfizetéséről

5. Dalmand Zrt. ingatlancsere kérelme

6. Hasznosítási ajánlat a Zsinagóga épületének felújítására és üzemeltetésére

7. A dombóvári távhőszolgáltatóval kapcsolatos ügyek – Kiegészítés: DALKIA Energia Zrt. pénzügyi számítása (Utólagos feltöltés)

8. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tevékenysége az ivóvízminőség-javító programban

9. A Művelődési Ház épületéhez kapcsolódó eszközbeszerzés

10. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. kezelésében álló egyes ingatlanok felújításának támogatása (Utólagos feltöltés)

11. Szent Gellért u. megnyitásával kapcsolatos ingatlancsere (Utólagos feltöltés)

12. Dombóvár kiemelt emlékhelyeit jelölő tábla

13. A civil keretből nyújtott támogatás felhasználásának módosítása

14. Népköztársaság u. 39-45. lakóközösségének megítélt támogatás visszavonása

15. Közterületi buszmegállók kitört elemeinek cseréje

16. Közbeszerzési eljárás indítása hitelfelvételhez

17. Közvilágítás bővítése a volt újdombóvári közösségi ház előtti parkban

18. A polgármesteri munkakör átadás-átvétel során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató

19. Tájékoztató az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet átalakításáról vagy megszüntetéséről készített hatásvizsgálatról – Hatásvizsgálat

20. Képviselői kérdések, interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

21. Tájékoztató a Belvárosi Általános Iskola felújítása során keletkezett hulladékok értékesítéséről

Új napirend:

– A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

– Karácsonyi díszvilágítás

– Arany János Tehetséggondozóban való részvétel támogatása

– Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési gazdálkodása és vagyonkezelése teljes körű átvilágításával kapcsolatos döntés ismételt megtárgyalása

– Vizsgálat indítása sajtónyilatkozat miatt

– Döntés a polgármester képviseleti jogáról az önkormányzati gazdasági társaságok taggyűlésein

– Egyedi ügy

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat