fbpx

Városunk Dombóvár

2010. szeptember 14.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselő-testületének

2010. szeptember 14-én 14,00 órakor kezdődő ülésére

 

1. “Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása” című projekt felújításával kapcsolatos II. pótmunka-csomagról szóló döntés meghozatala – műszaki ellenőri vélemény – műszaki ellenőri vélemény 2. (Utólagos feltöltés)

2. Egyesített Szociális Intézmény részére keret biztosítása mosógép beszerzéséhez (Utólagos feltöltés)

3. A város 40 éves évfordulójára elkülönített keret terhére érkezett támogatási kérelmek elbírálása – Melléklet

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához

5. Közoktatási intézmények számára a tanulócsoportok maximális létszáma túllépésének engedélyezése

6. Iskolakezdési támogatás közalkalmazottak részére – Észrevételek az előterjesztéshez

7. Javaslat az önkormányzat tehervállaló képessége és az intézményi jellemzők alapján a helyi középfokú beiskolázás feltételeinek meghatározására, helyi hiányszakmákra történő jelentkezés elősegítésére

8. KEOP Élőhelyvédelem és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázati konstrukcióban benyújtott második fordulós részvétel elfogadása

9. Önkormányzati ingatlanokon végzett kivitelezések során felmerült többletmunkák

10. Zrínyi u. 4-6. sz. alatti épület felújítása (Utólagos feltöltés)

11. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről (Utólagos feltöltés)

12. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. alapító okiratának módosítása

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

13. Tájékoztatás a Kapos ITK Kht. jelenlegi helyzetéről, döntés hitelezői igény benyújtásáról (Utólagos feltöltés)

Zárt ülés:

14. Védőnői állásra beérkezett pályázatok elbírálása (Utólagos feltöltés)

15. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. cégvezetőjének megválasztása

Új napirendek:

– Az Apáczai Oktatási Központ felújítása során keletkezett újrahasznosítható hulladékok értékesítése

– A DVMSE Kosárlabda Kft.-vel kötött sporttámogatási megállapodások felmondása, és a fennmaradt támogatási összeg felosztása

– Főzőüst beszerzésének engedélyezése

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat