fbpx

Városunk Dombóvár

2010. szeptember 27.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselő-testületének

2010. szeptember 27-én 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Kiegészítés

2. Beszámoló a Dombóvári Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről

3. Rendeletek:

– Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása

– Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

– A közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról szóló 26/2004.(VI.4.) önkormányzati rendelet módosítása

4. “Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer projekt pót- és elmaradó munkáinak jóváhagyása (Utólagos feltöltés)

5. Tájékoztató az Európai Uniós projektek jelenlegi állásáról (Utólagos feltöltés)

6. Rendkívüli támogatás nyújtása a Dombóvár Futball Club részére

7. Kaposszekcső, Liget lakótelep 5. alatti önkormányzati bérlakások tartozása

8. Az önkormányzati intézményeknél feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedések

9. Parkoló jegykiadó automaták értékesítése

10. Közbeszerzési eljárás indítása intézményi hőszolgáltatás ellátására

11. Fenntartói hozzájárulás a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez

12. A civil keretből juttatott támogatás felhasználásának módosítása

13. Ivóvízminőség-javító program előkészítéséhez kapcsolódóan a Társulási Megállapodás módosítása (Utólagos feltöltés)

14. Az Árpád u. 61. sz. alatt lévő ingatlan értékesítése

15. Elővásárlási jog gyakorlása

16. Szőlőhegyi Garay horhó útfelújítása

17. Tájékoztató az ÖKO-Dombó Kft. 2010. évi pénzügyi helyzetéről (Utólagos feltöltés)

18. Tájékoztató a Katona József utcai sportpályán öltözőkonténerek telepítésének lehetőségéről

19. Tájékoztató a speciális szakiskolai oktatás bevezetésének feltételeiről

20. Tájékoztató az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Iskolájában történt hulladék értékesítéséről

21. Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. féléves szakmai munkájáról

22. Képviselői kérdések, interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

23. Igényérvényesítés kérdése az ivóvízminőség-javító program kivitelezésével kapcsolatban

24. Villamos energia beszerzés közbeszerzési eljárásának bírálata (Utólagos feltöltés)

Zárt ülés:

25. Vida János címzetes igazgató kérelme

26. Egyedi ügyek

Új napirendek:

– Beszámoló az önkormányzati bizottságok munkájáról

– A Forgi Boksz Club Egyesület részére nyújtott támogatás felhasználásának módosítása

– A Kapos Tanácsadó és Kutatásfejlesztő NKft. mögötti kötelezettségvállalás kérdése

– A II. számú háziorvosi körzet ellátása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat