fbpx

Városunk Dombóvár

2011. április 28.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselő-testületének

2011. április 28-án 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Rendeletek:

– A közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

– A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

– Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása

– A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendelet

– Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Könyvvizsgálói jelentés – melléklet

– Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

– Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításáról

– Egyes anyakönyvi eseményekkel összefüggő díjazásról szóló önkormányzati rendelet

– A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet

– A környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet

3. Margaréta Református Óvoda részére juttatott önkormányzati támogatás visszafizetése

4. Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsön visszafizetése

5. A gyepmesteri telep helyzete

6. A Dalkia Energia Zrt. ajánlata intézményi gázbeszerzésre

7. A Művelődési Ház és a Városi Könyvtár elnevezése

8. Gazdasági társaságok 2010. évről szóló beszámolója, 2011. évi pénzügyi terve

– Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft. beszámolója – pénzügyi terve

– Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. beszámolója – pénzügyi terve

– Dombóvári Vízmű Kft. beszámolója – pénzügyi terve

– Dombóvári Borostyán NKft. beszámolója

– Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. beszámolója – pénzügyi terve

– Dombóvári Művelődési Ház NKft. beszámolója – pénzügyi terve

– ÖKO-Dombó Kft. pénzügyi terve

9. Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérkompenzációjának vizsgálata

10. A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. folyószámlahitelének engedélyezése

11. A Víztorony további fenntartásának kérdése

12. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó tulajdonosi döntések

13. Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

14. “Reménység” Napközi Otthonnal kötött megállapodás módosítása

15. Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye korrepetálási, fejlesztési igénye

16. Belvárosi iskola tantermeinek és egyéb helyiségeinek függönyözése

17. Intézményi alapító okiratok módosítása

18. MÁV étkezde közétkeztetési célra történő hasznosítása

19. Dombóvár belterületi vízrendezésének egyes kérdései

20. Népköztársaság útja 40. szám alatti társasház vízmérési problémái

21. Németországi tanulmányút

22. Pályázat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására

23. Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója

24. Dombóvár Város Önkormányzatának Sportkoncepciója

25. Gárdonyi u. 14. alatti épület óvodává és orvosi rendelővé történő átalakításának lehetősége

26. Energetikai felülvizsgálat és KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázati igények – Energetikai Koncepció

27. Energetikusi feladatokra vállalkozó megbízása

28. A 2011. évi táboroztatás támogatására elkülönített keret felosztása

29. A 2011. évi civil keret felosztása

30. 2010. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása

31. A Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának módosítása

32. “Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R – Új Kapos-menti Oktatási rendszer projekt pótmunkáinak jóváhagyása – Melléklet

33. Az ÚJ K.O.R projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások módosítása

34. Az ÚJ K.O.R projekthez kapcsolódó határidő-módosítások jóváhagyása

35. Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolájának átszervezéséhez képviselő-testületi állásfoglalás

36. Fizető parkolási rendszerből fennmaradt parkolóautomaták lebontása

37. Közbeszerzési eljárás indítása az “Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda-patak völgye természet-védelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” projekt megvalósítására

38. Radnóti utca szabályozása

39. Digitális térképi adatbázis megvásárlása

40. A közterületen álló fák megújítására vonatkozó javaslat

41. Vizsgálat lefolytatása a volt Zrínyi iskola villamossági kivitelezésére vonatkozóan

42. Támogatás nyújtása a “Gyöngy születik” műalkotás elhelyezéséhez a felújított művelődési házban

43. A Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek – Viszontkereset

44. Tájékoztató a Kossuth-szoborcsoport állapotáról

45. Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítvány helyzetéről

46. Tájékoztató az önkormányzati intézményekben működő italautomaták üzemeltetéséről

47. A polgármesteri munkakör átadás-átvétele során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató

48. Képviselői kérdések és interpellációk

Zárt ülés:

49. Bírósági ülnökök megválasztása

50. Egyedi ügy

Új napirendek:

– Konzorciumban való részvétel a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése DDOP-3.1.3/C-11 pályázati kiírás alapján

– 2011/2012. tanévre történő jelentkezések adatai, indítható osztályok számának meghatározása

– Munkajogi kérdésben jogi állásfoglalás tárgyban született képviselő-testületi döntés

– Szabadság u. 2. szám alatti III. számú fogorvosi körzet ellátása

– Javaslat jogszabálysértő képviselő-testületi határozat visszavonására

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat