fbpx

Városunk Dombóvár

2011. április 7.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. április 7-én 15,00 órakor kezdődő rendes ülésére

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása

3. A KEOP-1.2.0/F1-2008-0247 azonosítószámú “Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” című projekt tervezési szerződésének módosítása, a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás költségvetésének jóváhagyása

4. Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

5. Az ÖKO-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőkéjének csökkentése

6. Székely kapu felállításának engedélyezése a bukovinai székelyek hazatérésének 70. évfordulójára (Utólagos feltöltés)

7. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. társasági szerződésének módosítása – Lemondás elővételi jogról (Utólagos feltöltés)

8. A 2011. évi civil keret felosztása (Utólagos feltöltés)

9. A 2011. évi sportkeret felosztása (Utólagos feltöltés)

10. Dombóvár Város Önkormányzatának sportkoncepciója (Utólagos feltöltés)

11. Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási keretre

12. Munkahelyteremtő támogatás feltételei

13. Közoktatási intézményi struktúra átszervezése – Ütemezés – Tiltakozás

14. Dél-Dunántúli Regionális Tanácsba tag delegálása

15. Állatvásár területének bérbe adására pályázati felhívás

16. Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

17. Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása

18. Közbeszerzési eljárás megindítása a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére

19. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására (Utólagos feltöltés)

20. Dombóvár Város Önkormányzatának 4 éves munkaprogramja – melléklet – 2011-2014. hiteltörlesztés részletezése (Utólagos feltöltés)

21. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve

22. Tájékoztatás az Új Széchenyi Terv pályázatairól

23. Képviselői kérdések és interpellációk

Új napirendek:

– Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok taggyűlésén a tulajdonosi jogok gyakorlása

– Döntés a Dombóvári Művelődési Ház NKft. 2011. április 11-i taggyűlésének előterjesztéseiről

– Aljegyző közszolgálati munkaviszonyának megszüntetése tárgyában született képviselő-testületi döntés

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat