fbpx

Városunk Dombóvár

2011. február 14.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. február 14-én 9,00 órakor kezdődő rendes ülésére

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Kiegészítés

2. Rendeletek:

– Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet – Előterjesztés melléklete – Rendelet melléklete – Könyvvizsgálói jelentés – Átmeneti gazdálkodásról beszámoló (Utólagos feltöltés)

– Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása

– Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

– A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

– A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006.(V.1.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés)

– Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet (Utólagos feltöltés)

– A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (Utólagos feltöltés)

3. Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása az ellátandó vonalak változása miatt

4. A KEOP-1.2.0/F1-2008-0147 azonosítószámú “Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” című projekt tervezési szerződésének módosítása

5. Dalmand Zrt. ingatlancsere kérelme

6. “ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer” című projekt műszaki ellenőri megbízási szerződésének módosítása (Utólagos feltöltés)

7. A Dalkia Energia Zrt.-vel gázmotor üzemeltetésére kötött szerződés módosításának jóváhagyása

8. A dombóvári kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása

9. “Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve hóeltakarítási, síkosságmenetesítési feladatainak ellátása Dombóvár város közterületein” tárgyában kötött szerződés módosítása – Kiegészítés (Utólagos feltöltés)

10. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület 2011. évi támogatása

11. Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsön visszafizetés (Utólagos feltöltés)

12. Dombóvári Futball Club támogatási előleg kérelme

13. A Dombóvár Művelődési Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás módosítása

14. A szőlőhegyi közösségi ház felújítása (Utólagos feltöltés)

15. Megbízás központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására (Utólagos kiküldés)

16. Megbízás projektmenedzsmenti feladatok ellátására (Utólagos feltöltés)

17. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tevékenysége az ivóvízminőség-javító programban

18. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. és a Dombóvári Vízmű Kft. részletfizetési kérelme

19. A Dombó-Táj újság kiadása

20. Dombóvár Kártya bevezetésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízás adása Városgazdálkodási Bizottságnak

21. Támogatás nyújtása a “Gyöngy születik” műalkotás elhelyezéséhez a felújított művelődési házban

22. Marketingcsomag teljesítésére vonatkozó vizsgálat eredménye

23. Felhívás kiírása a művelődési ház és a városi könyvtár elnevezésére

24. Állatvásár területének bérbeadására pályázati felhívás (Utólagos feltöltés)

25. DVMSE jövőbeni működése (Utólagos feltöltés)

26. A Szicília 2005. Kft. részére földhasználati jog engedélyezése

27. A Mező Imre utcai és Gárdonyi utcai kettős kanyar rendezése

28. Intézmények hőszolgáltatásának lehetősége az önkormányzat által, közbeszerzési eljárás indítása intézményi hőszolgáltatás tárgyában

29. A Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába tag választása

30. Intézményi közétkeztetés módosításának koncepciója

31. A dr. Sáfár László utca átnevezése, a belvárosban nyíló új utca elnevezése

32. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak díjazása

33. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2011. évi teljesítménykövetelmények meghatározása

34. Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

35. Beszámoló Dombóvár város környezeti állapotának 2010. évi alakulásáról – Melléklet (Utólagos feltöltés)

36. Tájékoztatás a Tolna Megyei Bíróság előtt 5.B.133./2009./35. számon folyó büntetőeljárás eseményeiről – Melléklet (Utólagos feltöltés)

37. Tájékoztatás a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázatról, közbeszerzési eljárás megindítása

38. Tájékoztatás a szennyvíz-beruházási projekt állásáról, a Társulás 2010. évi munkájáról, a 2011. évi önkormányzati tagdíj meghatározása – Beszámoló a Víziközmű Társulat 2010. évi munkájáról

39. Tájékoztatás Dombóvár város jegyzőjének teljesítményértékeléséről

40. Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítvány helyzetéről

41. Tájékoztatás az önkormányzati intézményekben működő italautomaták üzemeltetéséről

42. Tájékoztatás a Kapos ITK Kht. jelenlegi helyzetéről (Utólagos feltöltés)

43. A polgármesteri munkakör átadás-átvétele során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató

44. Képviselői kérdések, interpellációk

Zárt ülés:

45. Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés, Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím adományozása

Új napirend:

– Folyószámla hitelkeret szerződés módosítása

– A “Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ Társulás pályázatának támogatása

– Intézményi hőellátó rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának lehetősége külső vállalkozó bevonásával

– Az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester tevékenysége

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat