fbpx

Városunk Dombóvár

2011. július 21.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselő-testületének

2011. július 21-én 9,00 órakor kezdődő rendkívüli ülésére

 

1. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés

Rendeletek:

2/1.  A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet

2/2.  A szervezeti és működési szabályzatról szóló 11/2011.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása

3. számú előterjesztés

A Gemenc Volán Zrt. 2011. évi önkormányzati támogatása

4.  számú előterjesztés

A Deák Ferenc utcai volt zsinagóga épületének hasznosítása

5.  számú előterjesztés

“Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer projekt zeneiskola átalakítás pótmunkáinak jóváhagyása (Utólagos feltöltés)

6. számú előterjesztés

Az “ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási rendszer” című projekt műszaki ellenőri megbízási szerződés módosítása – melléklet

7. számú előterjesztés

Gyógytestnevelés feladatainak ellátása

8. számú előterjesztés

Spartacus Sport Egyesület támogatása

9. számú előterjesztés

A Szent Gellért utca megnyitása érdekében kötendő szerződés

10. számú előterjesztés

A szőlőhegyi közösségi ház üzemeltetése

11. számú előterjesztés

Az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi épületének hasznosíthatósági kérdése – Kiegészítés

12. számú előterjesztés

A Szent Lukács Egészségügyi Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása

13. számú előterjesztés

A központi orvosi ügyeleti helyiség használata

14. számú előterjesztés

Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában

15. számú előterjesztés

A 2011. évi lakossági járdaprogram lebonyolítása

16. számú előterjesztés

“Böhm Ferenc-program” – Dombóvár város közigazgatási területének egyes vízrendezési kérdései

17. számú előterjesztés

I. világháborús emlékmű környezetének megújítása

18. számú előterjesztés

Az újdombóvári bombázás áldozatainak emlékére köztéri alkotás állításának elvi támogatása

19. számú előterjesztés

Deák Ferenc utcában emléktábla elhelyezése

20. számú előterjesztés

Közalkalmazottak besorolásának ellenőrzése

21. számú előterjesztés

Szigeterdei játszótér elbontása

22. számú előterjesztés

KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázati igények

23. számú előterjesztés

DFC pályán favázas öltözőépület bontása

24. számú előterjesztés

Intézmények karbantartási ügyei (Utólagos feltöltés)

25. számú előterjesztés

Önkormányzati delegáció utazása a horvátországi Vir partnervárosba

26. számú előterjesztés

Dombóvár induló

27. számú előterjesztés

Szociális Lakásalap Alapítvány kuratóriumi tagjának lemondása miatt új tag választása

28. számú előterjesztés

Iskolatej-támogatás igénybevétele

Képviselői kérdések és interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

29. számú előterjesztés

Dombóvár, Népköztársaság u. 52-56. és Hunyadi tér 37-41. társasház fűtéskorszerűsítése

Új napirendek:

30. számú előterjesztés

A képviselő-testület feloszlása

31. számú előterjesztés

Az önkormányzat képviselete a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén

32. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. működésével kapcsolatos döntések

33. számú előterjesztés

Bérlőkijelölés tárgyában hozott bizottsági döntés jogszerűségének, és a döntéshozatal körülményeinek kivizsgálása

34. számú előterjesztés

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

35. számú előterjesztés

A Dombóvári Vízmű Kft. beolvadása a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-be

36. számú előterjesztés

Kiegészítés a Településrendezési Terv módosítás tartalmának meghatározásához – melléklet

37. számú előterjesztés

Engedélyes tervek átadása

38. számú előterjesztés

Munkaügyi perben hozott ítélet elleni fellebbezés

39. számú előterjesztés

Egyedi ügyek

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat