fbpx

Városunk Dombóvár

2011. július 26.

 MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Képviselő-testületének
2011. július 26-án 13,00 órakor kezdődő rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.  számú előterjesztés

Rendeletek:

2/1. A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet

2/2.  A szervezeti és működési szabályzatról szóló 11/2011.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása

3. számú előterjesztés

A Gemenc Volán Zrt. 2011. évi önkormányzati támogatás

4.  számú előterjesztés

A Deák Ferenc utcai zsinagóga épületének hasznosítása

5. számú előterjesztés

Az “ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási rendszer” című projekt műszaki ellenőri megbízási szerződés módosítása – melléklet

6. számú előterjesztés

Gyógytestnevelés feladatainak ellátása

7.  számú előterjesztés

Spartacus Sport Egyesület támogatása

8. számú előterjesztés

A Szent Gellért utca megnyitása érdekében kötendő szerződés

9. számú előterjesztés

Az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi épületének hasznosíthatósági kérdése – Kiegészítés

10. számú előterjesztés

A Szent Lukács Egészségügyi Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása

11.  számú előterjesztés

Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában

12. számú előterjesztés

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

13. számú előterjesztés

A 2011. évi lakossági járdaprogram lebonyolítása

14számú előterjesztés

A Dombóvári Vízmű Kft. beolvadása a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-be

15számú előterjesztés

“Böhm Ferenc-program” – Dombóvár város közigazgatási területének egyes vízrendezési kérdései

16számú előterjesztés

Deák Ferenc utcában emléktábla elhelyezése

17számú előterjesztés

Önkormányzati delegáció utazása a horvátországi Vir partnervárosba

18számú előterjesztés

Szociális Lakásalap Alapítvány kuratóriumi tagjának lemondása miatt új tag választása

19. számú előterjesztés

Iskolatej-támogatás igénybevétele

20. számú előterjesztés

Kiegészítés a Településrendezési Terv módosítás tartalmának meghatározásához – melléklet

21számú előterjesztés

Engedélyes tervek átadása

Képviselői kérdések és interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

23. számú előterjesztés

Dombóvár, Népköztársaság u. 52-56. és Hunyadi tér 37-41. társasház fűtéskorszerűsítése

Zárt ülés:

24. számú előterjesztés

Munkaügyi perben hozott ítélet elleni fellebbezés

25. számú előterjesztés

Egyedi ügyek

Új napirendi pontok:

 26. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) rendelet módosítására vonatkozó koncepció

27. számú előterjesztés

Bérlőkijelölés tárgyában hozott bizottsági döntés jogszerűségének, és a döntéshozatal körülményeinek kivizsgálása

28. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. működésével kapcsolatos döntések

29. számú előterjesztés

Az önkormányzat képviselete a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén

30. számú előterjesztés

A képviselő-testület feloszlása

31. számú előterjesztés

Az önkormányzat képviselete a beruházási céllal létrehozott társulásokban

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat