fbpx

Városunk Dombóvár

2011. június 30.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. június 30-án 9,00 órakor kezdődő rendes ülésére
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
4. Rendeletek
– A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
6. A Deák Ferenc utcai volt zsinagóga épületének hasznosítása  – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
7. A Dombóvári Ipari Parkban található ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítése (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
8. Hotel Dombóvár előtti járdaszakasz felújítása (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
10. “Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer projekt pótmunkáinak jóváhagyása (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
19. A Kinizsi u. 37. alatti ingatlan kezelésére és üzemeltetésére vonatkozó feladatellátási szerződés (Utólagos feltöltés)
21. Gyenis Antal u. 18. szám alatti sportingatlan kezelése és üzemeltetése, a 2011. évi természetbeni sporttámogatások (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
22. A Szent Gellért utca megnyitása érdekében kötendő szerződés (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
23. A szőlőhegyi közösségi ház üzemeltetése – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
24. A Művelődési Ház és a Városi Könyvtár nyári nyitva tartása – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
29. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. működésével kapcsolatos döntések – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
31. A központi orvosi ügyeleti helyiség használata – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
33. Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
37. Javaslat tulajdonosi döntésre a Baross u. 10. alatti ingatlannal kapcsolatban (Utólagos feltöltés)
42. I. világháborús emlékmű környezetének megújítása (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
43. Az újdombóvári bombázás áldozatainak emlékére köztéri alkotás állításának elvi támogatása – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
44. Beszerzési Szabályzat elfogadása (Utólagos feltöltés)
46. Közalkalmazottak besorolásának ellenőrzése – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
47. Szigeterdei játszótér elbontása (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
49. Belváros forgalmi rendjének felülvizsgálata – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

52. Intézmények karbantartási ügyei (Utólagos feltöltés) – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

53. Önkormányzati delegáció utazása a horvátországi Vir testvérvárosba – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
55. Dombóvár induló – A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.
61. Képviselői kérdések és interpellációk
Zárt ülésen javasolt tárgyalni:
Zárt ülés:
Új napirendek:

– Dombóvár város belterületi közútjainak forgalmi rend felülvizsgálata

– A Dombóvári Vízmű Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat