fbpx

Városunk Dombóvár

2011. május 26.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselő-testületének

2011. május 26-án 9,00 órakor kezdődő rendes ülésére

 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről (Utólagos feltöltés)

2. Rendeletek:

– A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés)

– A közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007.(VI.6.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés)

– Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés)

– A környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet (Utólagos feltöltés)

– Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés)

3. Margaréta Református Óvoda részére juttatott önkormányzati támogatás visszafizetése

4. A Deák Ferenc utcai volt zsinagóga épületének hasznosítása (Utólagos feltöltés)

5. Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsön visszafizetése (Utólagos feltöltés)

6. A “Hagyomány és megújulás – a dombóvári művelődési ház felújítása” című pályázat jelenlegi állása – Melléklet

7. Szepessy u. 1. szám alatti, volt gondnoki lakás céljára szolgáló helyiség használatának további átengedése a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesületnek

8. Közoktatási intézménystruktúra átalakítása (Utólagos feltöltés)

9. Javaslat a balatonfenyvesi tábor üzemeltetésének átadására (Utólagos feltöltés)

10. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola átszervezése, nevének megváltozása, alapító okiratának módosítása

11. A központi orvosi ügyeleti helyiség használata

12. Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában

13. Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

14. A Művelődési Házban 3 fő foglalkoztatásának támogatása – Kiegészítés (Utólagos feltöltés)

15. Projektmenedzsment NKft. számviteli törvény szerinti beszámolója (Utólagos feltöltés)

16. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött átalánydíjas szerződés módosítása (Utólagos feltöltés)

17. Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések (Utólagos feltöltés)

18. Az ÖKO-Dombó Kft. működésével kapcsolatos döntések (Utólagos feltöltés)

19. Az ÖKO-Dombó Kft.-vel kapcsolatos taggyűlési döntés kivizsgálása (Utólagos feltöltés)

20. Egyszeri bérkiegészítés az önkormányzati közszférában dolgozók részére (Utólagos feltöltés)

21. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. működésével kapcsolatos döntések (Utólagos feltöltés)

22. Gyenis Antal u. 18. szám alatti sportingatlan kezelése és üzemeltetése, a 2011. évi természetbeni sporttámogatások (Utólagos feltöltés)

23. Dombóvár induló

24. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar horvátországi útjának támogatása

25. Belépés a Magyar Európa Park Szövetség Egyesületbe

26. Érdekképviseleti Fórumba tag választása

27. Gárdonyi u. 14. alatti épület óvodává és orvosi rendelővé történő átalakításának lehetősége

28. A Hamulyák Közalapítvány további fenntartása

29. “Böhm Ferenc-program” – Dombóvár város közigazgatási területének egyes vízrendezési kérdései (Utólagos feltöltés)

30. DFC pályán favázas öltözőépület bontása (Utólagos feltöltés)

31. Szigeterdei játszótér elbontása

32. Közalkalmazottak besorolásának ellenőrzése (Utólagos feltöltés)

33. Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére

34. Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2010. évi tevékenységéről – Hamulyák Közalapítvány (Utólagos feltöltés)

35. Tájékoztató svéd testvérvárosi delegáció érkezéséről

36. Képviselői kérdések és interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

37. dr. Halmos Péter ügyvéd jogi állásfoglalása (Utólagos feltöltés)

38. dr. Belányi Ágnes ügyvéd jogi állásfoglalása – Tényállás (Az érintett hozzájárult a nyilvános üléshez, a napirend megnyitható)

Új napirendek:

– Kapos-menti Pénzügyi Végrehajtó és Ellenőrző Társulás megszüntetése

– Folyószámlahitel igénybevétele

– A helyi közlekedés támogatására pályázat benyújtása

– Dombóvár megjelenése turisztikai kiadványban

– A dombóvári kisebbségi önkormányzatok támogatására benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában született bizottsági döntés

– A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelettervezet tartalmának módosítása

 

 

A 2011. május 20-i ülésen nem tárgyalt napirendi pontok, amelyek a következő linkről érhetők el: 2011. május 20.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat