fbpx

Városunk Dombóvár

2011. március 3.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselő-testületének

2011. március 3-án 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester tevékenysége – Állásfoglalás

3. Rendeletek:

– Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet – melléklet – Tolnai Református Egyházmegye kérelme – Könyvvizsgálói jelentés (Utólagos feltöltés)

– Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása

– Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

– Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet – Kiegészítés – Kiegészítés 2.

– A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet – Kiegészítés (Utólagos feltöltés)

4. Térfigyelő kamerarendszer kialakítása (Utólagos feltöltés)

5. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása

6. “ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer” című projekt Műszaki Ellenőri Megbízási Szerződési módosítása – melléklet

7. “Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R – Új Kaposmenti Oktatási Rendszer című projekt befejezési határidők módosítása (Utólagos feltöltés)

8. A KEOP-7.1.2.0-2008-0147 azonosító számú “Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” című projekt támogatási szerződésének módosítása

9. Önrész biztosítása a Német Kisebbségi Önkormányzat pályázatához

10. A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. által szervezett városi rendezvények költségeinek jóváhagyása

11. Az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetésére szerződés megkötése a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel (Utólagos feltöltés)

12. A városi rendezvénynaptár módosítása (Utólagos feltöltés)

13. Szakértő megbízása a KVG Zrt. által 2004-2006. években teljesített közszolgáltatás elszámolásának elkészítésére

14. DVMSE jövőbeni működése (Utólagos feltöltés)

15. Dombóvár város 2011. évi megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban – Árajánlat (Utólagos feltöltés)

16. Hunyadi téri csomópont vagyonátadása

17. Támogatás nyújtása a “Gyöngy születik” műalkotás elhelyezéséhez a felújított művelődési házban

18. Koncepciók:

– Dombóvár Város Önkormányzatának Civil Koncepciója (Utólagos feltöltés)

– Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója (Utólagos feltöltés)

– Dombóvár Város Önkormányzatának Sportkoncepciója (Utólagos feltöltés)

19. Közbeszerzési eljárás indítása az “Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” projekt megvalósítására (Utólagos feltöltés)

20. Intézményi közétkeztetés módosításának koncepciója

21. Tájékoztató a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör átadás-átvételéről, az Nkft. pénzügyi helyzetéről (Utólagos feltöltés)

22. Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítvány helyzetéről

23. Tájékoztató az önkormányzati intézményekben működő italautomaták üzemeltetéséről

24. Tájékoztató a Kapos ITK Kht. jelenlegi helyzetéről

25. A polgármesteri munkakör átadás-átvétele során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató

26. Képviselői kérdések, interpellációk

Új napirend:

– Franjo Vlasic horvát bán tiszteletére emléktábla elhelyezése a Város Hete rendezvénysorozat keretén belül

– Felkérés tehetséggondozási koncepció kidolgozására – Kiegészítés

– Fenntartási költség biztosítása a Konda-patak völgyi élőhely-helyreállítási pályázat esetében

– “Vasút-tisztasági – idegenforgalmi” közmunkaprogram támogatása

– A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat