fbpx

Városunk Dombóvár

2012. április 26.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Városháza Ujváry Termében

2012. április 26-án 9,00 órakor kezdődő

rendes ülésére

 

1. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről (Utólagos feltöltés)

2. számú előterjesztés

A közterületek használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása (Utólagos feltöltés)

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

3. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása – melléklet (Utólagos feltöltés)

4. számú előterjesztés

A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés)

5. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Mellékletek – Részletes könyvvizsgálói jelentés – Rövidített könyvvizsgálói jelentés – Könyvvizsgálói jelentés a rendelettervezet vizsgálatáról (Utólagos feltöltés)

6. számú előterjesztés

2011. évi belső ellenőrzési jelentés (Utólagos feltöltés)

7. számú előterjesztés

A dombóvári víziközmű-szolgáltatóhoz kapcsolódóan hozott, végrehajtásában felfüggesztett tulajdonosi döntés (Utólagos feltöltés)

8. számú előterjesztés

A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése (Utólagos feltöltés)

9. számú előterjesztés

Dombóvári Művelődési Ház NKft. társasági szerződésének módosítása (Utólagos feltöltés)

10. számú előterjesztés

Legalább többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója, 2012. évi pénzügyi terve – Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft. – Dombóvári Művelődési Ház NKft. (Utólagos feltöltés)

11. számú előterjesztés

Egyesített Szociális Intézmény által benyújtandó pályázatok támogatása (Utólagos feltöltés)

12. számú előterjesztés

Városi Könyvtár pályázatának támogatása (Utólagos feltöltés)

13. számú előterjesztés

Új szakok indításának engedélyezése az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolája és a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola számára – Mellékletek (Utólagos feltöltés)

14. számú előterjesztés

Apáczai Oktatási Központ alapító okiratának és az intézmény fenntartását biztosító társulás társulási megállapodásának módosítása (Utólagos feltöltés)

15. számú előterjesztés

Civil koncepció – Melléklet (Utólagos feltöltés)

16. számú előterjesztés

Intézmények hőszolgáltatásának kérdése (Utólagos feltöltés)

17. számú előterjesztés

A Dombóvári Művelődési Ház, a Városi Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésének felülvizsgálata, a lehetséges összevonásra, új közművelődési szervezet létrehozására vonatkozó javaslat – Melléklet (Utólagos feltöltés)

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

18. számú előterjesztés

Vagyontárgyak elidegenítése a vagyonértékesítési bevételek teljesülése érdekében (Utólagos feltöltés)

19. számú előterjesztés

Pályázat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására (Utólagos feltöltés)

20. számú előterjesztés

Folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevétele (Utólagos feltöltés)

21. számú előterjesztés

Béren kívüli juttatásokra biztosított keret felosztása (Utólagos feltöltés)

22. számú előterjesztés

Döntés emlékkő ügyében – Különvélemény (Utólagos feltöltés)

23. számú előterjesztés

Döntés utcanévtáblák ügyében (Utólagos feltöltés)

24. számú előterjesztés

Döntés a volt Korona Szálló további sorsáról (Utólagos feltöltés)

25. számú előterjesztés

Városunk arculati elemeit tartalmazó ajándéktárgyak utánrendelése (Utólagos feltöltés)

26. számú előterjesztés

2012. évi külkapcsolati program (Utólagos feltöltés)

27. számú előterjesztés

Tájékoztató az intézmények I. negyedéves teljesített költségvetéséről – Intézmények pénzforgalmi adatai – Intézményi vélemények – Városgazdálkodási Iroda vezetőjének észrevétele (Utólagos feltöltés)

28. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsában 2011. II. félévében végzett tevékenységről (Utólagos feltöltés)

Képviselői kérdések és interpellációk

Zárt ülés:

29. számú előterjesztés

Aljegyzői állásra beérkezett pályázatok elbírálása (Utólagos feltöltés)

Új napirendi pontok:

30. számú előterjesztés

Képviselői indítvány összeférhetetlenség megállapítására a polgármesteri tisztség vonatkozásában (zárt ülés)

31. számú előterjesztés

A Dombó-Coop Zrt. közterület-használati engedélykérelme (zárt ülés)

32. számú előterjesztés

Bizottság létrehozása összeférhetetlenséggel kapcsolatos javaslat kialakítása céljából (Zárt ülés)

33. számú előterjesztés

A 2012/2013. tanévre történő jelentkezések adatai, indítható általános iskolai osztályok és óvodai csoportok számának meghatározása

34. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

35. számú előterjesztés

Dombóvári Művelődési Ház NKft. pályázatának támogatása 

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat