fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2015. április 30.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2015. április 30-án 13,30 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés              

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés             

A dombóvári középiskolai kollégiumi ellátás racionalizálására irányuló kezdeményezés

3. számú előterjesztés              

Ügyvédi megbízás az önkormányzat képviseletének ellátására

4. számú előterjesztés             

Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására beérkezett pályázatok véleményezése – Pályázatok

5. számú előterjesztés             

Az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. fizetőképességének helyreállítása

6. számú előterjesztés             

A hulladékudvar jövőbeni hasznosítására vonatkozó koncepció

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

7. számú előterjesztés             

A zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos döntések

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

8. számú előterjesztés             

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2015. évi üzleti terve

9. számú előterjesztés             

A Katona József utca 37. szám alatti sporttelep üzemeltetési átalánydíjának tárgyalása, valamint a Dombóvári Futball Club működési költségeinek elszámolása – Melléklet 1. – Melléklet 2.

10. számú előterjesztés         

Jóváhagyás a Farkas Attila uszoda fejlesztést érintő koncepcióterv készíttetésére

11. számú előterjesztés          

Perekaci önkormányzati ingatlanok művelésre való előkészítése

12. számú előterjesztés         

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfeladat ellátásának támogatása

13. számú előterjesztés         

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

14. számú előterjesztés         

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

15. számú előterjesztés         

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés         

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának átfogó felülvizsgálata

17. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Melléklet – Intézmények beszámolói: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet – Dombóvári Gyermekvilág Óvoda – Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde – Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye

18. számú előterjesztés         

Kulturális programok támogatása

19. számú előterjesztés         

Új közterületi elnevezéseket tartalmazó Dombóvár térkép kiadása

20. számú előterjesztés         

Pályázat kiírása Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító képzőművészeti alkotásra

21. számú előterjesztés         

Pályázat kiírása a közterületek tisztántartására vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása céljából

22. számú előterjesztés         

Ötletpályázat a Művelődési  Ház és a Városi Könyvtár elnevezésére

23. számú előterjesztés         

A III. utcai és a kertvárosi orvosi rendelő felújításához kapcsolódó döntések

24. számú előterjesztés         

A Szigeterdő közvilágításának bővítése

25. számú előterjesztés         

A Szállásréti-tó környezetének tervezése – Melléklet

26. számú előterjesztés         

Döntés termelői piac kialakításához szükséges tervezési feladatokról

27. számú előterjesztés         

A Bezerédj utcai járda részleges felújítása

28. számú előterjesztés         

Döntés illegális hulladéklerakó felszámolásáról

29. számú előterjesztés         

Döntés Polar Team aktivitásmérő program beszerzéséről – Melléklet

30. számú előterjesztés         

„Hat vár hat rád” hagyományteremtő túra

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

31. számú előterjesztés         

Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

32. számú előterjesztés         

A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő részvényeinek értékesítése

33. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

34. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai belső ellenőrzései terve

35. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzata 5 éves munkaprogramjának elfogadása – Munkaprogram

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

36. számú előterjesztés         

A képviselő-testület 2015. évi munkaterve

 

Képviselői kérdések és interpellációk

 

Zárt ülés:

Az előterjesztések belépés után érhetők el! Belépéshez az oldal jobb felső sarkában található „Belépés” gombra kell kattintani!

37. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Könyvtára igazgatói beosztására beérkezett pályázat bírálata

38. számú előterjesztés         

Bírósági ülnökök megválasztása

39. számú előterjesztés         

Fellebbezés vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartását szabályozó határozat ellen

40. számú előterjesztés          

Fellebbezés szociális rászorultság alapján bérbe adható önkormányzati lakás igénylésének elutasítása tárgyában született határozat ellen

Új napirendi pont:

41. számú előterjesztés

Kezességvállalás a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. hiteleihez

42. számú előterjesztés

Régészeti leletek restaurálása

43. számú előterjesztés

Közös költségek megtérítése

44. számú előterjesztés

Megyei kitüntetésre felterjesztett személyek és intézmény támogatása (Zárt ülés)