fbpx

Városunk Dombóvár

2015. szeptember 24.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2015. szeptember 24-én 14,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés            

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Lejárt szállítói tartozások

2. számú előterjesztés            

Az önkormányzat új szociális szolgáltatástervezési koncepciója – Melléklet – Vélemények

(A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.)

3. számú előterjesztés            

A Dombóvár, Földvár utcában található volt MÁV étkezde felmérési eredménye – Megvalósíthatósági tanulmány

4. számú előterjesztés            

Sütész Kft. területvásárlási igénye

5. számú előterjesztés            

Illia Kereskedelmi Kft. területvásárlási igénye

6. számú előterjesztés            

Közterületek elnevezése Dombóvár bel- és külterületén  – Térkép

7. számú előterjesztés            

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jétől való ellátása, a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása – Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – Dombóvár város, Gyulaj és Szakcs községek Szociális Intézményfenntartó Társulása

8. számú előterjesztés            

Művelődési Ház belső udvarának kihasználási lehetőségei – Melléklet

9. számú előterjesztés        

Reklámfelületek átadása a Dombó-Média Kft. részére

10. számú előterjesztés        

A Dombó-Land Kft. többszemélyes társasággá alakítása

11. számú előterjesztés        

ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett tevékenységének vizsgálata, mászlonyi hulladékszállítási problémák

12. számú előterjesztés        

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet

13. számú előterjesztés        

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatást szabályozó 35/1999. (XI. 30.) rendelet felülvizsgálata – Kiegészítés

14. számú előterjesztés        

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

15. számú előterjesztés        

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – Melléklet 1. – Melléklet 2.

– Kiegészítés – Módosított: Melléklet 1. – Melléklet 2. – Szakcsi Kirendeltség költségvetésének módosítása

16. számú előterjesztés        

Rendeletalkotás közterületi térfigyelő rendszerről

17. számú előterjesztés        

A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 47/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

18. számú előterjesztés        

Előzetes döntés a Szabályozási Terv módosításáról

19. számú előterjesztés        

A belváros egyes részei forgalmi rendjének felülvizsgálata a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása érdekében

20. számú előterjesztés        

Önkormányzati ingatlanokat érintő közegészségügyi hiányosságok megszüntetése

21. számú előterjesztés         

Hunyadi téri fák ifjításának szükségessége

22. számú előterjesztés        

A szomszédos ingatlan telekhatára mellé telepíthető növények és telepítési távolságokról szóló koncepció jóváhagyása

23. számú előterjesztés        

Dombóvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyása – ITS – Megalapozó vizsgálat – Tervezői válaszok 1. – Tervezői választok 2.

24. számú előterjesztés        

Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadása – Melléklet

25. számú előterjesztés        

Buzánszky Jenő díszpolgárunknak emléket állítandó képzőművészeti alkotásra beérkezett pályázatok – Pelcz Zoltán és Benjámin 1. – Pelcz Zoltán és Benjámin 2. – Monori Sebestyén

26. számú előterjesztés        

Szigeterdei lakótoronyhoz híd kialakítása

27. számú előterjesztés        

Szigeterdei padok megújítása

28. számú előterjesztés        

Adventi programokhoz kapcsolódó döntések

29. számú előterjesztés        

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához

30. számú előterjesztés        

Az önkormányzat Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.-ben lévő részesedésének értékesítése

31. számú előterjesztés        

Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelme

32. számú előterjesztés        

A városban működő közkifolyók fenntartásának felülvizsgálata, a mérővel nem rendelkező megmaradó közkifolyók mérősítése

33. számú előterjesztés        

Ügyvezetői megbízás lejárta miatt döntés pályázati kiírásról

Képviselői interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

34. számú előterjesztés         

Állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Zárt ülés:

35. számú előterjesztés        

Döntés a Szuhay Sportcentrum és a Katona József u. 37. szám alatti sporttelep létesítményvezetői munkakörének betöltéséről

36. számú előterjesztés        

Fellebbezés köztemetés ügyében született határozat ellen

Új napirendi pontok:

37. számú előterjesztés

Adóbevallási nap meghirdetése

38. számú előterjesztés

Döntés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.  faktorálási javaslatának támogatásáról

39. számú előterjesztés

Dombóvár város településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat