fbpx

Városunk Dombóvár

2016. december 15.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. december 15-én 16,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Csatlakozási nyilatkozat – Munkamegosztási megállapodás – Egyezségi ajánlat

2. számú előterjesztés             

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba vételének kezdeményezése 

3. számú előterjesztés             

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetésének és önkormányzati tanácsadói feladatainak ellátása

4. számú előterjesztés             

Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása 2017. január 1-től, Lucza hegyi utcai hulladékudvar üzemeltetése – 1. melléklet2. melléklet

5. számú előterjesztés              

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

6. számú előterjesztés             

A Dombóvári ESZI által végzett egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos döntések 

7. számú előterjesztés             

A Tinódi Ház Majoros Termének többfunkciós helyiséggé történő alakítására bekért ajánlatok ismertetése – A Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2017. évi programterve 

Kiegészítés (becsült költség)

8. számú előterjesztés             

A Dombó-Média Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása és a feladatellátási szerződés módosítása

9. számú előterjesztés             

Dombó Land Kft.-vel kapcsolatos döntések 

10. számú előterjesztés         

A Vasút sori lakások, a Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi ellátása – Melléklet

11. számú előterjesztés          

Ingatlanok állami tulajdonból térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

12. számú előterjesztés         

Gólyavár statikai megerősítésére vonatkozó tervek beszerzési eljárásának lefolytatása

13. számú előterjesztés         

Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata dombóvári sportegyesületek részére

14. számú előterjesztés         

Sporttámogatási előleg kérelmek elbírálása

15. számú előterjesztés         

Folyószámlahitel igénybevétele

16. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve

17. számú előterjesztés          

Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára 

18. számú előterjesztés          

A képviselő-testület 2017. évi munkaterve

19. számú előterjesztés          

A város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

20. számú előterjesztés         

A közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

21. számú előterjesztés          

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

22. számú előterjesztés         

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

23. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

24. számú előterjesztés          

A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításának korrigálása

25. számú előterjesztés          

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – 

Előterjesztés melléklete – Rendeletmódosítás melléklete – Pótelőirányzati kérelmek

– Előterjesztés kiegészítése

26. számú előterjesztés         

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére mezőgazdasági művelés céljára területhasználat biztosítása – Melléklet

27. számú előterjesztés         

Junior Étterem épületének hasznosítása

28. számú előterjesztés         

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által megkezdett járdaprogram 2017. évi folytatása 

29. számú előterjesztés          

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató az önkormányzati bérlakások hasznosításából befolyt bérleti díjakról

30. számú előterjesztés         

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kérésére a napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Közösségi Házzal kapcsolatos kezdeményezése

31. számú előterjesztés         

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulással kapcsolatos döntés – Ignác utca 17. Kft árajánlata – Műszaki leírás  – Melléklet (Pontszerű objektumok) – Melléklet (Hálózat) – Szakértői vélemény

32. számú előterjesztés          

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató Dombóvár környezeti állapotáról

Képviselői interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

33. számú előterjesztés          

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, követelések törlése 

Zárt ülés: 

34. számú előterjesztés         

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde igazgatójának felmentési kérelme

35. számú előterjesztés         

Döntés az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet „Élelmiszerek beszerzése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárásának eredményéről

36. számú előterjesztés         

Döntés a „Dombóvár Hetényi úti és Horvay János utcai köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” elnevezéssel lefolytatott koncessziós eljárás eredményéről

37. számú előterjesztés         

Döntés a „Dombóvár város helyi közútjainak kátyúzási, illetve egyéb karbantartási feladatai” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pont:

38. számú előterjesztés (Zárt ülés)

Döntés közterületi díjkedvezményről

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat