fbpx

Városunk Dombóvár

2016. február 11.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. február 11-én 14,00 órakor kezdődő

rendes ülésére

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Kiegészítés

2. számú előterjesztés

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi díja

3. számú előterjesztés             

Gunarasi kerékpárút kialakításához szükséges terület megvásárlása – Melléklet

4. számú előterjesztés              

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

5. számú előterjesztés             

Hozzájárulás az ÖKO-DOMBÓ Kft. behajtási költségátalányról való lemondásához

6. számú előterjesztés             

Jóváhagyás európai uniós pályázati kérelmek benyújtására, valamint a pályázatok   előkészítésére tagi kölcsön biztosítása a Dombó-Land Kft. részére  – Melléklet – Kiegészítés

7. számú előterjesztés             

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítása – Határozati javaslat 1. melléklete – Határozati javaslat 2. melléklete – Záró véleményezési dokumentáció – Állami főépítészi vélemény

8. számú előterjesztés             

Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – Előterjesztés melléklete – Rendelet melléklete

9. számú előterjesztés              

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

10. számú előterjesztés             

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tartozásának rendezése

11. számú előterjesztés         

Attala Község Önkormányzatának egyezségi ajánlata a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ Társulás 2012. évi működéséhez biztosítandó hozzájárulás elszámolása miatt fennálló tartozásának rendezésére  – Kiegészítés

12. számú előterjesztés         

A Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés – Szerződéstervezet

13. számú előterjesztés         

A Petőfi utcai vízvezeték-hálózat rekonstrukció megvalósítása

14. számú előterjesztés         

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkeztetési szolgáltatásának ellátása

15. számú előterjesztés         

Emléktábla elhelyezése a dr. Habsburg Ottó parkban

Képviselői interpellációk

Új napirendi pontok:

16. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

17-25. számú előterjesztés

Földbizottsági állásfoglalás ellen benyújtott kifogások (Zárt ülés)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat