fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2016. március 31.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. március 31-én 13,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Kiegészítés 1. – Kiegészítés 2. – Kiegészítés 3.

2. számú előterjesztés              

Mobiltorony elhelyezését lehetővé tevő bérleti szerződés módosítása

3. számú előterjesztés             

A helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése

4. számú előterjesztés             

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átszervezésének és az Erzsébet Óvodai Tagintézménye fenntartói joga átadásának kezdeményezése

5. számú előterjesztés             

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény javaslata

6. számú előterjesztés             

A gyermekétkeztetés és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Javaslatok: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény – Bölcsődei tagintézmény – Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

7. számú előterjesztés             

Formaruha a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar részére

8. számú előterjesztés             

A Dombóvári városszépítő és Városvédő Egyesület 2016. évi támogatása, múzeumi programja és pénzügyi terve – Melléklet

– Kiegészítés

9. számú előterjesztés             

Teleki u. 75. és 79. szám alatti ingatlanok bontása

10. számú előterjesztés          

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. javadalmazási szabályzatának elfogadása

11. számú előterjesztés         

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve – Dombóvári Művelődési Ház NKft. / pénzügyi terv – Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. / Bevételi terv – Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű NKft. – Dombó-Média Kft. – Dombó-Land Kft.

12. számú előterjesztés         

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. terembérleti díjainak szabályozása

13. számú előterjesztés         

A Dombó-Média Kft. és a Dombó-Land Kft. szervezeti és működési szabályzata – Dombó Média Kft. szmsz – Dombó-Land Kft. szmszalapító okirat módosítás

14. számú előterjesztés         

Ingatlanvásárlási igények

15. számú előterjesztés         

2016. évi civil támogatási keret felosztása

16. számú előterjesztés         

2016. évi sporttámogatási keret felosztása

17. számú előterjesztés         

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló új önkormányzati rendelet

18. számú előterjesztés         

A településrendezést biztosító sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

19. számú előterjesztés         

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

20. számú előterjesztés         

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

21. számú előterjesztés         

Önkormányzati rendeletekben megállapított egyes díjtételek felülvizsgálata

22. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Rákóczi túrós, mint helyi érték a településmarketingben

23. számú előterjesztés         

TDM szervezet létrehozásának jóváhagyása

24. számú előterjesztés         

Betlehemi kompozíció bővítése

25. számú előterjesztés         

A hiányzó belvárosi fasorok pótlása

26. számú előterjesztés         

Árnyas utcai forgalmi rend megváltoztatása – Melléklet

27. számú előterjesztés         

Petőfi tér közlekedési helyzete – Módosított határozati javaslat

28. számú előterjesztés         

Pályázat benyújtása az MLSZ pályaépítési programjára – Melléklet

29. számú előterjesztés         

Építési telkek értékesítési feltételei

30. számú előterjesztés         

Döntés a szennyvíztelephez történő csatlakozás tárgyában – Melléklet

31. számú előterjesztés         

Biohulladék-kezelő telep koncepciója

32. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

33. számú előterjesztés         

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Képviselői interpellációk

Zárt ülés: 

34. számú előterjesztés         

Hozzájárulás végrehajtási eljárás megszüntetéséhez