fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2016. szeptember 29.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. szeptember 29-én 16.00 órakor kezdődő
rendes ülésére

Tisztelt Meghívottak, Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testület ülésének megnyitása előtt a Hamulyák-díjat elnyert ingatlantulajdonosok részére kerül átadásra a kitüntetéshez járó oklevél, valamint a „Hamulyák-díjas ingatlan” feliratú tábla. Kérem tisztelje meg jelenlétével a díjazott ingatlantulajdonosokat.

Napirend:

1. számú előterjesztés          

Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről– Melléklet

2. számú előterjesztés              

Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségügyi állapotáról, a város közegészségügyi-járványügyi helyzetéről – Melléklet

3. számú előterjesztés              

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Kiegészítés – Kiegészítés melléklete: Gunaras Zrt. levele – Kiegészítés melléklete: szekértői vélemény

4. számú előterjesztés             

A Tinódi Ház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 

5. számú előterjesztés             

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása, az önkormányzati intézmények vagyonhasználata – Melléklet

6. számú előterjesztés             

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi ellentételezésének felülvizsgálata – Melléklet 1. – Melléklet 2.

7. számú előterjesztés            

Elvi döntés a 2017. évben induló járási startmunka mezőgazdasági programjáról – Melléklet

8. számú előterjesztés             

2016. évi lakossági járdaépítési program lebonyolítása

9. számú előterjesztés             

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak további ellátásáról 

10. számú előterjesztés         

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása 

11. számú előterjesztés         

A közterületek használatáról szóló 26/20112. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása 

12. számú előterjesztés         

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása 

13. számú előterjesztés         

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

14. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

15. számú előterjesztés          

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – Előterjesztés melléklete – Rendelet melléklete

16. számú előterjesztés         

Dombóvár kártyáról szóló önkormányzati rendelet 

17. számú előterjesztés         

Ingatlanvásárlási igény a Mikes Kelemen utcában 

18. számú előterjesztés         

Dombóvár-alsó és Baté vasútvonal kapcsán felmerült nagytömegű anyagszállítás okán bekövetkezett károk rendezéséről 

19. számú előterjesztés         

Dombóvár város ifjúsági koncepciójának jóváhagyása – Koncepció

20. számú előterjesztés         

Pályázat benyújtása „Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett »Büszkeségpontok« létrehozására”

Melléklet 1. – Melléklet 2.

21. számú előterjesztés         

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához

22. számú előterjesztés         

Neves dombóvári elhunytak sírjának gondozása

23. számú előterjesztés        

Teleki utca 1-3. szám alatti társasház mögötti kosárlabdapálya megszüntetése

24. számú előterjesztés         

Településrendezési eszköz módosítása – Melléklet

25. számú előterjesztés         

Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeni ellátása

26. számú előterjesztés         

A Hospital Alapítvány alapító okirata – Melléklet: Alapító okirat tervezete

27. számú előterjesztés        

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

28. számú előterjesztés         

Tájékoztató Buzánszky Jenőt ábrázoló szobor állításáról végzett közvélemény-kutatás eredményéről 

29. számú előterjesztés         

Tájékoztatás a „Hat vár hat rád” program lebonyolításáról

30. számú előterjesztés         

Tájékoztatás a Dombóvárról készült archív felvételek vételéről folytatott egyeztetésről

31. számú előterjesztés         

Tájékoztató a biohulladék-kezelő telep megvalósíthatóságáról

Képviselői interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

32. számú előterjesztés         

Piaci alapon kiadható bérlakásra érkezett vételi ajánlat

33. számú előterjesztés        

Önkormányzati távhővagyon tulajdonba vételéről

Zárt ülés:

34. számú előterjesztés          

Döntés a „Dombóvári biohulladék-kezelő telep megvalósíthatósági koncepciójának elkészítése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pontok:

35. számú előterjesztés (Nyilvános ülés)

Döntés az ESMA Reklám Zrt. ajánlatáról – Melléklet (vételi ajánlat)

36. számú előterjesztés (Zárt ülésen tárgyalni javasolt)

A Dombóvári Futball Club soron kívüli támogatása