fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2017. április 27.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. április 27-én 14,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés               

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Melléklet

2. számú előterjesztés               

Állami fenntartású köznevelési intézmények vezetésére benyújtott pályázatok véleményezése – Rajkóné Kiss Ágnes pályázata – Bükösdi Olga pályázata – Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma beiskolázási tájékoztatója

3. számú előterjesztés               

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulást érintő döntések – Ignác utca 17. Kft. véleménye – Alisca Bau Zrt. levele – Deák Ügyvédi Iroda (dr. Bakó Zoltán) véleménye – Miniszterelnökségi (KFF) álláspont a szerződésmódosításról – Önerő kimutatás

4. számú előterjesztés               

Az újdombóvári őszi fesztivál támogatása

5. számú előterjesztés               

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. január 1. napjától 2017. április 20. napjáig tartó időszakban végzett tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról –  Elszámolás – Támogatási igény – Programterv   (A támogatási igény és a programterv az Egyesület által küldött újabb dokumentumokra kicserélve.)

6. számú előterjesztés               

Dombóvári úszóegyesületek uszodahasználatának támogatása – Melléklet

7. számú előterjesztés               

A Dombóvári Focisuli Egyesület számára az önkormányzati ingatlanokat érintő TAO-s fejlesztési beruházásaihoz önerő biztosítása

8. számú előterjesztés               

Támogatás biztosítása a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére Experidance Produkció szervezéséhez

9. számú előterjesztés               

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve – A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-re vonatkozó új határozati javaslat

Tinódi Ház Nonprofit Kft: Beszámoló –  Üzleti terv: Üzleti terv  Pénzügyi kimutatás – Felügyelőbizottsági döntés

Dombó-Média Kft.: Beszámoló – Felügyelőbizottsági döntés

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.: Beszámoló – Felügyelőbizottsági döntés

Dombó-Land Kft.: Beszámoló –  Felügyelőbizottsági döntés

Az előterjesztésnek a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel összefüggő része visszavonásra került.

10. számú előterjesztés           

Tájékoztató a köztemetők 2016. évi üzemeltetéséről – Beszámoló – Költségkimutatás

11. számú előterjesztés           

A Pannónia utca 5. szám alatti lakóépület keleti és nyugati homlokzatának hőszigetelése 

12. számú előterjesztés           

A Dombóvári-Land Kft. ügyvezetőjének felmentvénye

13. számú előterjesztés           

Hat vár hat rád 2017

14. számú előterjesztés           

Együttműködési megállapodás megkötése „Aranycsapat” településekkel – Melléklet

15. számú előterjesztés           

Együttműködési megállapodás megkötése kiemelt dombóvári vállalkozásokkal

16. számú előterjesztés           

Az önkormányzat beszállítóinak értékelése – Melléklet

17. számú előterjesztés           

Reklámfelületek értékesítése

18. számú előterjesztés           

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

19. számú előterjesztés           

A Szekszárdi Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezése

20. számú előterjesztés           

Az egészségügyi alapellátást érintő döntések

21. számú előterjesztés           

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

22. számú előterjesztés           

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása – Egységes szerkezetű hivatali szmsz

23. számú előterjesztés           

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – Előterjesztés melléklete – Rendeletmódosítás melléklete

24. számú előterjesztés           

Ingatlanvásárlási igény a Tavasz utcában, és ehhez kapcsolódóan a vagyonrendelet módosítása

25. számú előterjesztés           

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!    

A Szuhay Sportcentrum eresz aljának javítási munkálatai

26. számú előterjesztés           

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!    

Az önkormányzat jó hírnevének védelme érdekében történő igényérvényesítés

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

27. számú előterjesztés           

Döntés a „Dombóvári útkereszteződések közmű felújítása, úthelyreállítással” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pontok:

28. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

29. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggő döntések – Melléklet

30. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A Szállásréti tó partfalvédelmi munkálatai