fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2017. június 29.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Újváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. június 29-én (csütörtök) 14,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

 

1. számú előterjesztés               

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés               

Újdombóvári őszi fesztivál támogatása

3. számú előterjesztés               

Beszámoló az ügyeleti feladatok 2016. évi ellátásáról – Ügyeleti beszámoló

4. számú előterjesztés               

Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

5. számú előterjesztés               

Döntés az önkormányzati fenntartású óvodákat és bölcsődét érintő fejlesztésekről – Melléklet

6. számú előterjesztés               

A bölcsődei férőhelyek és a szakmai létszám bővítése

 7. számú előterjesztés               

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a lakásgazdálkodási feladatok ellátásáról, a lakásgazdálkodási tevékenység felülvizsgálata – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – 3. számú melléklet

8. számú előterjesztés               

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása – Melléklet

9. számú előterjesztés               

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti terve, gazdálkodásával kapcsolatos döntések – Üzleti terv – Cukrász beszámoló – Cukrász beszámoló május – Villanyszerelő beszámoló – Villanyszerelő beszámoló május – Kérelem

10. számú előterjesztés           

Tájékoztató a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat érintő változásokról

11. számú előterjesztés           

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

12. számú előterjesztés           

A Dombóvári Vízmű Kft. társasági szerződésének módosítása

13. számú előterjesztés           

Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2017. évi első féléves tevékenységének pénzügyi beszámolója – Melléklet: bevételes rendezvények – Melléklet: ingyenes rendezvények

14. számú előterjesztés           

Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak további ellátása

15. számú előterjesztés           

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés           

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) rendelet módosítása – Mellékletek – Intézmények költségvetésének módosítása

17. számú előterjesztés           

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása  – Törvényességi felhívás

18. számú előterjesztés           

A települési adóról szóló 46/2016. (XI. 30.) számú rendelet módosítása

19. számú előterjesztés           

Településrendezési eszköz módosítása – Melléklet

20. számú előterjesztés            

Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

21. számú előterjesztés            

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2016. évi működéséről

22. számú előterjesztés            

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről

23. számú előterjesztés            

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről

24. számú előterjesztés           

A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetésére irányuló megállapodás elfogadása

25. számú előterjesztés            

A gunarasi Liget utca aszfaltburkolatának helyreállítása – Mellékletek

26. számú előterjesztés           

A rekultivált hulladéklerakó napelem park céljára nem használt területének ügye

27. számú előterjesztés           

A Katona József utcai sporttelep telekalakítása építési telkek kialakítása érdekében

28. számú előterjesztés            

A DRV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása – Melléklet

29. számú előterjesztés           

Együttműködési megállapodás kötése kiemelt dombóvári vállalkozásokkal – 1. Agrár-Béta – 1. Dombó-Coop Zrt. – 1. Pasha Kft. – 1. Rutin Kft. – 1. Sárrét Plast Zrt. – 1. Viessmann –  2. Kovi 95 Kft.

30. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának belépése a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesületbe – Melléklet: Alapszabály (hatályos) – Melléklet: Alapszabály (új)

31. számú előterjesztés           

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapító okiratának módosítása 

Képviselői interpellációk

Zárt ülésre javasolt:

32. számú előterjesztés               

A Kórház u. 37. alatti volt nővérszálló értékesítésével összefüggő döntés módosítása

Zárt ülés:

33. számú előterjesztés               

Az I. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére benyújtott pályázat

34. számú előterjesztés               

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatójának kezdeményezése a közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízásának megszüntetésére