fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2017. március 30.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. március 30-án 14,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés               

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Beszámoló a tanuszodáról – Világítás áthelyezést végző kivitelező kérelmei – Tage_VLN konzorcium beszámolója – DFC kérelme

2. számú előterjesztés                

A helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése – Beszámoló – Menetrend módosítási javaslat – Ajánlat „okosmenetrendre”

3. számú előterjesztés               

A Hotel Dombóvár előtti közterület használatának rendezése, valamint a területet érintő fejlesztési beruházásra vonatkozó javaslat tárgyalása – Látványterv

4. számú előterjesztés               

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület formaruhájának beszerzése – Melléklet – Fúvószenekar logoja

5. számú előterjesztés               

2017. évi civil támogatási keret felosztása

6. számú előterjesztés               

2017. évi sporttámogatási keret felosztása

7. számú előterjesztés               

2017. évi sportrendezvény naptár elfogadása

8. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!     

A Dombóvári Focisuli Egyesület önkormányzati ingatlanokat érintő TAO-s fejlesztési beruházásaihoz önerő biztosítása

9. számú előterjesztés               

Az óvodai ellátás intézményrendszerének felülvizsgálata

10. számú előterjesztés           

A gyermekétkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Bölcsődevezető javaslata – A Dombóvári ESZI vezetőjének javaslata –  Az Integrált önkormányzati Szolgáltató Szervezet javaslata

11. számú előterjesztés           

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Dombóvári ESZI javaslata

12. számú előterjesztés           

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

13. számú előterjesztés           

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

14. számú előterjesztés           

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. reorganizációs programja – Melléklet

15. számú előterjesztés           

A Dombó-Média Szolgáltató Kft. finanszírozása  – Kiegészítés

16. számú előterjesztés           

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos döntések – Melléklet

17. számú előterjesztés           

Paktum Iroda kialakítása és a Dombóvári HACS Egyesület tevékenységének támogatása – HACS Egyesület kérelme

18. számú előterjesztés           

A szabályozási terv módosításához kapcsolódó vélemények elfogadása – Teljes eljáráshoz kapcsolódó vélemények – Egyszerűsített eljáráshoz kapcsolódó vélemények I. – Egyszerűsített eljáráshoz kapcsolódó vélemények II.

19. számú előterjesztés           

Árusító pavilon beszerzése

20. számú előterjesztés           

„Kőváza csillagképekkel” című műalkotás közterületen való felállítása

21. számú előterjesztés           

A Dalmand Zrt. tulajdonában lévő mászlonyi utak térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

22. számú előterjesztés           

A DRV Zrt.-vel kötött Bérleti Üzemeltetési Szerződés vagyonátadások miatti módosítása, továbbá a szennyvízberuházás vagyonmegosztása – Melléklet 1. – Melléklet 2.

23. számú előterjesztés           

Parkoló kialakítás a Petőfi utcát érintő beruházáshoz kapcsolódóan – Parkoló kiosztási terv – Pótmunka igény

24. számú előterjesztés           

A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló önkormányzati rendelet betartásának felülvizsgálata

25. számú előterjesztés           

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

26. számú előterjesztés           

Önkormányzati alapítású szervezetek alapító okiratának módosítása – Dombóvár Város Könyvtára módosító okirat – Dombóvár Város Könyvtára egységes alapító okirat – HOSPITAL Alapítvány alapító okirat

27. számú előterjesztés           

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat

28. számú előterjesztés           

Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

Képviselői interpellációk

Új napirendi pont:

29. számú előterjesztés

Tigelmann Péter képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló kezdeményezés és a lefolytatott bizottsági vizsgálat eredménye – Kezdeményezés