fbpx

Városunk Dombóvár

2017. november 30.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. november 30-án (csütörtök) 9,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Melléklet (beszámoló)

2. számú előterjesztés

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

3. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő részvényeinek értékesítése

4. számú előterjesztés

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása a védőnői körzetek felülvizsgálatával összefüggésben

5. számú előterjesztés

Hozzájárulás a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. folyószámlahitelének felvételéhez – Melléklet

6. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetése 2018. január 1-tőlaz önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

7. számú előterjesztés

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

DRV Zrt.-vel kapcsolatos ügyek – Melléklet 1 (MEKH állásfoglalás) – Melléklet 2 (BÜSZ)

9. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi vagyongazdálkodási terve – Melléklet

10. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató Dombóvár 2016. évi környezeti állapotáról

11. számú előterjesztés

Tájékoztató a 61-es út vonatkozásában felmerült problémákkal kapcsolatban tett intézkedésekről – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet – 3. sz. melléklet – 4. sz. melléklet

12. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet fenntartásának és feladatellátásának felülvizsgálata

13. számú előterjesztés

Szigeterdő zöldfelületi megújításának koncepciója

14. számú előterjesztés

Szigeterdő világításának bővítése

15. számú előterjesztés

Idősek karácsonyi támogatása

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

16. számú előterjesztés

Dombóvári tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

17. számú előterjesztés

Helyi és települési adóval kapcsolatos döntések

18. számú előterjesztés

A dombóvári Farkas Attila Uszoda infrastrukturális fejlesztésének jóváhagyása – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat