fbpx

Városunk Dombóvár

2017. október 30.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza emeleti tanácskozótermében
(Szabadság u. 18.)
2017. október 30-án (hétfő) 8,30 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés

Új tag választása a Tinódi Ház Nonprofit Kft. felügyelő-bizottságába – Melléklet

3. számú előterjesztés

Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója 2017. I. félévi tevékenységéről, valamint tag delegálása a Kapos-hegyháti Natúrparki Tájegységi Bizottságba – Melléklet

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fűtési rendszerének korszerűsítése

5. számú előterjesztés

A Berzsenyi utca 1. szám alatti vízmű telep tulajdonviszonyának rendezése

6. számú előterjesztés

Pótbefizetés elrendelése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére

7. számú előterjesztés

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

A házi segítségnyújtásban dolgozók munkavégzése tárgyi feltételeinek javítása

9. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

11. számú előterjesztés

A Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés

A főépítész tájékoztatója a településrendezési terv hatályosulásáról, tapasztalatairól

13. számú előterjesztés

A Kossuth szoborcsoport áthelyezéséhez szükséges építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészíttetése

14. számú előterjesztés

Tájékoztatás a kiemelt jelentőségű beruházásokról

15. számú előterjesztés

Helyi klímastratégiával kapcsolatos intézkedések

16. számú előterjesztés

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések

17. számú előterjesztés

Az Erzsébet utca 21. szám alatti bérlakás értékesítése

18. számú előterjesztés

A Katona József és a Báthori István utca között kialakítandó új utca elnevezése – Melléklet

19. számú előterjesztés

Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés megkötése

20. számú előterjesztés

A foglalkoztatási paktum projektből történő kilépéshez szükséges megállapodások tartalmának jóváhagyása – 1. sz. melléklet (módosítás) – 2. sz. melléklet (megállapodás)

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

21. számú előterjesztés

Dombóvári tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

22. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

Új napirendi pontok (nyilvános ülés):

23. számú előterjesztés

Elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntések

24. számú előterjesztés

Tájékoztató a szőlőhegyi városrészen tapasztalható kellemetlen szaghatással kapcsolatban tett intézkedésekről – 1. sz. melléklet (válaszlevelek) – 2. sz. melléklet (Agrár-Bioetanol válasza)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat