fbpx

Városunk Dombóvár

2018. április 26.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry-termében (Szabadság u. 18.)
2018. április 26-án (csütörtök) 9,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – 1. melléklet: Határidő hosszabbítási kérelem (Fürdő utca) – 2. melléklet: Dombóvári Vízmű Kft. javadalmazási szabályzata – 3. melléklet. ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata – 4. melléklet. Tinódi Ház Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata – 5. melléklet: Teljesítési határidő hosszabbítási kérelem (Ipari park megv. tan.)

2. számú előterjesztés

Ösztöndíjprogram elfogadása a hátrányos helyzetű tanulók számára az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 projekt keretében – Mellékletek (pályázati felhívás és szabályzat)

3. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrum csarnok világításának korszerűsítése

4. számú előterjesztés

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2017. évről szóló beszámolója – Tinódi Ház NKft. 2017. évi beszámoló – Tinódi Ház NKft. 2018. évi üzleti terv – Dombóvári Vízmű Kft. 2017. évi beszámoló  – Dombóvári Vízmű Kft. 2018. évi üzleti terv – Dombó-Média Kft. 2017. évi beszámoló – Dombó-Land Kft. 2017. évi beszámoló – ÖKO-DOMBÓ NKft. 2017. évi beszámoló – FEB határozat Tinódi-Ház NKft. – FEB határozat Dombó-Land Kft.  – FEB jegyzőkönyv Dombó-Média Kft. – FEB jegyzőkönyv ÖKO-DOMBÓ NKft.

5. számú előterjesztés

A Tinódi Ház bérleti díjainak emelése – Melléklet

6. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a bérlakások felújítási és karbantartási munkáiról szóló részletes elszámolás

7. számú előterjesztés

Farkas Attila Uszoda üzemeltetése

8. számú előterjesztés

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolásának vizsgálata – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet

9. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

Fejlesztési pályázat benyújtása – Módosító javaslat (I. határozati javaslat)

11. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása Wifi hálózat kiépítésére

12. számú előterjesztés

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

13. számú előterjesztés

JAM csarnok közösségi tér fejlesztése

14. számú előterjesztés

Térfigyelő kamera kihelyezése a Gárdonyi utcában

15. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szigeterdő növényrekonstrukciós terve

16. számú előterjesztés

Dombóvár város közterületein keletkező zöldhulladék darálása

17. számú előterjesztés

A 2018. évi Kihívás napjának szervezése

18. számú előterjesztés

A Dombóvári Értéktár Bizottság új elnökének megválasztása – Melléklet

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

19. számú előterjesztés

Bírósági ülnökök soron kívüli választása

20. számú előterjesztés

Állami fenntartású köznevelési intézmények vezetésére benyújtott intézményvezetői pályázatok véleményezése

21. számú előterjesztés

Döntés az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet „Élelmiszerek beszerzése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárásának eredményéről

Új napirendi pontok (nyilvános ülés):

22. számú előterjesztés

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

23. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárások indítása a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 és TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázatokhoz kapcsolódóan

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat