fbpx

Városunk Dombóvár

2018. december 20.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 20-án (csütörtök)
11,00 órakor
a Városháza Ujváry-termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

A gunarasi városrész területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízott kinevezésének véleményezése

2. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. számú előterjesztés             

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

4. számú előterjesztés                   

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása – Mellékletek

5. számú előterjesztés                   

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása a 2019. évben

6. számú előterjesztés                   

A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

7. számú előterjesztés                   

A Dombó-Média Kft. számítógépes informatikai rendszerének fejlesztése – Melléklet

8. számú előterjesztés                   

A közművelődési feladatok ellátásához a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek a 2018. évre biztosított támogatás és tagi kölcsön összegének felülvizsgálata – Kölcsönkérelem – Főkönyvi kivonat – Zárókimutatás

9. számú előterjesztés                   

A helyi közművelődési feladatokról szóló új önkormányzati rendelet, a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás felülvizsgálata

10. számú előterjesztés                

Dombóvár város új településképi rendeletének elfogadása  – Előterjesztés mellékletei – Rendelettervezet függelékei (3-5.) – Rendelettervezet mellékletei (3-6.)

11. számú előterjesztés                

A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés               

Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

13. számú előterjesztés               

Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2019. évi sportkeret terhére

14. számú előterjesztés               

Önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekkel kapcsolatos döntések – Melléklet: Terembeosztás

15. számú előterjesztés               

Beszámoló a Dombóvári Termelői Piac 2018. évi működéséről

16. számú előterjesztés               

A képviselő-testület 2019. évi munkaterve – Munkaterv

17. számú előterjesztés               

Az önkormányzat 2019. évi rendezvénynaptára

18. számú előterjesztés               

Dombóvár Város Önkormányzatának 2019-2022. évi stratégiai belső ellenőrzési terve és 2019. évi belső ellenőrzési terve

19. számú előterjesztés               

Új tag delegálása a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába

Képviselői interpellációk

Új napirendi pontok:

20. számú előterjesztés

Pótmunka igény a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium energetikai beruházása kapcsán – Melléklet (Változás-bejelentés) – Melléklet (Műszaki ellenőri szakvélemény)

21. számú előterjesztés

Többletfedezet biztosítása a szabadpiaci villamos energia szállítására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása érdekében

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat