fbpx

Városunk Dombóvár

2018. január 25.

 MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry-termében
(Szabadság u. 18.)
2018. január 25-én (csütörtök) 9,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – 3. számú melléklet

2. számú előterjesztés

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása – Kiegészítés

3. számú előterjesztés

A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

4. számú előterjesztés

A 2018. évi civil pályázati felhívás jóváhagyása – Melléklet

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolója

6. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Értéktár Bizottság 2017. II. félévi munkájáról és javaslat dombóvári értéktár kiadvány készítésére – Beszámoló – Az értéktári kiadvány elemei

7. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. vállalkozási szerződésének és a Tinódi Ház Nonprofit Kft. közművelődési megállapodásának módosítása – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet

Kiegészítés (Dombó-Média Kft. keretszerződéseinek jóváhagyása)

8. számú előterjesztés

Mágocs Város Önkormányzatának kezdeményezése a támogató szolgáltatás ellátási területének kiterjesztésére – Melléklet

9. számú előterjesztés

A reklámok, reklámhordozók és cégfeliratok elhelyezéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – Melléklet – Intézmények költségvetés

11. számú előterjesztés

Közszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2018. évi keretösszege – Melléklet 

12. számú előterjesztés

Dombóvár város polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai 2018. évi cafetéria-keretének meghatározása

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2018. évi cafetéria-keretének meghatározása

14. számú előterjesztés

A városi térfigyelő kamerarendszer központjának fejlesztése

15. számú előterjesztés

Településrendezési szerződések megkötése a településrendezési eszközök 2017. évi módosításához kapcsolódóan

16. számú előterjesztés

Sipos Gyulának emléket állító tábla elhelyezése

17. számú előterjesztés

Értékesítésre kijelölt ingatlanok eladási árának módosítása

18. számú előterjesztés

Új garázsok kialakítása a Zöldfa utcában

19. számú előterjesztés

Döntés a Szállásréti-tó partfalvédelmének szakaszos megvalósításáról

20. számú előterjesztés

Pályázati felhívás kiírása 2018. évi sporttámogatási igény benyújtására – Melléklet

21. számú előterjesztés

Sporttámogatási előleg kérelmek elbírálása

22. számú előterjesztés

Polgármester 2018. évi szabadságolási terve – Ütemezés

23. számú előterjesztés

A Tolna Megyei Klímastratégia Dombóvár és környékének vonatkozásában történő felülvizsgálata

24. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató a köztemetőkben található gyermeksírokról

25. számú előterjesztés

Új értékek felvételének kezdeményezése a Dombóvári Értéktárba

26. számú előterjesztés

Városi piac kialakításának tervezése

27. számú előterjesztés

Dombóvári HACS Egyesület támogatása

28. számú előterjesztés

A Siófok-Tamási-Dombóvár kerékpáros útvonal turisztikai megvalósíthatósági tanulmányának véleményezése – Melléklet

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

29. számú előterjesztés

Fellebbezés köztemetés ügyben

Új napirendi pontok:

30. számú előterjesztés (zárt ülésen javasolt tárgyalni)

Hozzájárulás a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. behajthatatlan követelései törléséhez, pótbefizetés teljesítésének elrendelése

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat