fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2018. június 28.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry-termében
(Szabadság utca 18.)
2018. június 28-án (csütörtök) 9,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Kiegészítés

2. számú előterjesztés

A szőlőhegyi Szent Anna kápolna területének tereprendezése

3. számú előterjesztés

Az egyházi fenntartású dombóvári temetőhöz kapcsolódó, a Gyöngyvirág körút mellett elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú terület használatának átadása

4. számú előterjesztés

Az önkormányzat által az idősellátáshoz kapcsolódóan biztosított szociális szolgáltatások egyházi fenntartású intézménnyel történő ellátása iránti kezdeményezés

5. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2017. évi szakmai munkájáról – A Dombóvári ESZI szakmai beszámolója

6. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása és további ügyvezető választása

8. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2018. július 1-jétől

9. számú előterjesztés

Támogatási igény benyújtása a gyermekétkeztetést szolgáló önkormányzati működtetésű konyhák fejlesztésére kiírt pályázatra

10. számú előterjesztés

A Dombóvári HACS Egyesület által a TOP-7.1.1-16-2016-00046 projekt keretében meghirdetett, a „Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása (Kulcsprojekt) – Szigeterdei Közösségi Tér” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

11. számú előterjesztés

Tájékoztatás az önkormányzati településrendezési eszközök 2017-ben kezdeményezett módosításainak elfogadásához szükséges előkészítő eljárás jelenlegi állásáról

12. számú előterjesztés

A településképi önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett kormányhivatali törvényességi felhívás teljesítése érdekében szükséges intézkedések – A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása – Előterjesztés melléklete – Rendelettervezet melléklete

14. számú előterjesztés

A Kórház utcában történt tragikus balesettel érintett kisvaszari család támogatása

15. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szigeterdőben való sportolási lehetőségek bővítése

16. számú előterjesztés

A Dombóvár, Park utca 2. alatti ingatlan szennyvízelvezetésével kapcsolatban felmerült probléma új átemelő megépítésével történő megoldására irányuló javaslat – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

17. számú előterjesztés

Többletfedezet biztosítása TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 kódszámú, Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén elnevezésű projekthez kapcsolódó beruházás megvalósítására a kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása érdekében

18. számú előterjesztés

Intézkedések a közterületre történő szabálytalan csapadékvíz-kivezetések megszüntetése érdekében

19. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

20. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2018-2023 évekre szóló helyi esélyegyenlőségi programja – Melléklet

21. számú előterjesztés

A TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú projekthez kapcsolódó „Közösségi szőlészet programelem bemutatása

22. számú előterjesztés

Kiválás a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból

23. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, illetve a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi tevékenységéről – Szennyvízkezelési Társulás beszámolója – Szennyvízkezelési Társulás költségvetési beszámolója – Többcélú Társulás beszámolója

Képviselői interpellációk

Zárt ülésen tárgyalni javasolt előterjesztés:

24. számú előterjesztés

A fejlesztési célból felvenni kívánt hitel feltételeire tett indikatív ajánlat

Zárt ülés:

25. számú előterjesztés

Az EFOP 3.9.2.-16-2017-00047 kódszámú, a „Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban” című projekt keretében meghirdetett ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálása

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

26. számú előterjesztés

Gárdonyi u. 14. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése