fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2018. május 31.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Gunaras Resort Spa Hotel
(Kernen tér 1.)
konferencia termében tartandó
2018. május 31-én 9,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

A képviselő-testület ülésének megnyitása előtt a Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismerésben részesített személyek részére oklevél átadására kerül sor.

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2017. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról – Melléklet: Beszámoló

2. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Melléklet: ESZI kérelem

3. számú előterjesztés

Távhőszolgáltatásról szóló beszámoló – Melléklet

4. számú előterjesztés

Ingatlanokkal kapcsolatos döntések

5. számú előterjesztés

Az Újdombóvári Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása és a csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

7. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2017. évi működéséről – Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány beszámolója – Hamulyák Közalapítvány beszámolója – Dombóvári “Kisgimnazistákért” Alapítvány beszámolója

8. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Farkas Attila Uszoda fejlesztése

9. számú előterjesztés

A Dombóvári Futball Club számára kölcsön biztosítása

10. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása a közétkeztetési feladatok ellátására

11. számú előterjesztés

Tinódi Ház büféjének átalakítása

12. számú előterjesztés

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, a támogató szolgáltatás igénybevétele iránt érkezett kezdeményezés – 1. sz. melléklet: Társulási megállapodás módosítása – 2. sz. melléklet: Társulási megállapodás (egységes)

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – A rendelettervezet mellékletei (táblázatok) – Dombóvári ESZI beszámolója – Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a Földi István Könyvtár beszámolója – Jegyzői nyilatkozatok a belső kontrollról – Dombóvári Intézményvezetők nyilatkozatai

14. számú előterjesztés

A közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítása a közterületre telepített növények által okozott balesetveszély megelőzése érdekében

15. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége és koncepciója

16. számú előterjesztés

A Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

17. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal etikai szabályzata – Melléklet: Etikai Szabályzat

18. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

19. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése – Melléklet: Nyári napközis tábor 2017.

20. számú előterjesztés

A volt Korona Szálló épületével kapcsolatos intézkedések

21. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárások indítása a TOP projektek kivitelezési munkáira – Melléklet

22. számú előterjesztés

Tájékoztató a Rákóczi utcai és a Gagarin utcai ingatlanok nyílászáróinak műszaki állapotáról és a lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről

23. számú előterjesztés

A családi házas övezetben élők csapadékvíz összegyűjtésére alkalmas műanyag tartály igénylései ellenőrzésének eredménye, a tartályok beszerzéséhez szükséges fedezet meghatározása

24. számú előterjesztés

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. közszolgáltatási szerződésének módosítása a zöldfelületek nagyságának változása miatt

25. számú előterjesztés

Tájékoztatás a városi zöldfelületek alakulásáról

26. számú előterjesztés

Szigeterdő növényrekonstrukciója

27. számú előterjesztés

Városi térfigyelő kamerarendszer bővítése

28. számú előterjesztés

Tájékoztatás a 2018. évi „Hat vár hat rád” rendezvény főbb programelemeiről

29. számú előterjesztés

Kopjafa állítása Székelyföldön, Nyergestetőn

Új napirendi pont:

30. számú előterjesztés

A települési adóról szóló 46/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Képviselői interpellációk