fbpx

Városunk Dombóvár

2018. november 29.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 29-én (csütörtök)
8,30 órakor
a Városháza Ujváry-termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület emléktábla elhelyezési kezdeményezésének jóváhagyása

3. számú előterjesztés             

Kopjafa felállításának engedélyezése a felvidéki magyarok kitelepítésének 70. évfordulójára

4. számú előterjesztés 

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Lucza hegyi utcánál található rekultivált szemétlerakó hasznosítása

5. számú előterjesztés        

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

6. számú előterjesztés             

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

7. számú előterjesztés              

A Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetésének ellátása 2019. január 1-jétől

8. számú előterjesztés             

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A helyi közművelődési feladatokról szóló új önkormányzati rendelet

9. számú előterjesztés             

Dombóvár város Településképi Arculati Kézikönyvének és az új településképi önkormányzati rendelet elfogadása – 1-5. melléklet – Települési Arculati Kézikönyv tervezete

10. számú előterjesztés          

Szenes Hannáról elnevezendő tér kialakítása a Farkas Attila Uszodánál az újonnan nyíló Pataki Ferenc utca megfelelő csatlakozása érdekében – 1. melléklet (átnézeti helyszínrajz) – 2. melléklet (környezetalakítási javaslat)

11. számú előterjesztés          

Idősek karácsonyi támogatása

12. számú előterjesztés         

Ingatlanhasználati szerződések meghosszabbítása

13. számú előterjesztés         

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások

14. számú előterjesztés         

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása 

15. számú előterjesztés          

Dombóvár Város Önkormányzatának 2019. évi vagyongazdálkodási terve – Vagyongazdálkodási terv

16. számú előterjesztés          

Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása

17. számú előterjesztés         

Tájékoztató Dombóvár 2017. évi környezeti állapotáról

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

18. számú előterjesztés          

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetőjének megválasztása

19. számú előterjesztés          

Dombóvári tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

20. számú előterjesztés          

Döntés a „Dombóvár város helyi közútjainak kátyúzási, illetve egyéb karbantartási feladatai” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

21. számú előterjesztés          

Döntés a „Víziközmű fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok ellátása” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pontok (nyilvános ülés):

22. számú előterjesztés

A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetése – Megszüntető megállapodás

23. számú előterjesztés

Az önkéntes lakossági járdaprogram feltételeinek meghatározása, a megvalósításhoz kapcsolódó intézkedések

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat